Word mang đến facestock.vn 365 Word mang đến web Word 2021 Word 2019 Word 2016 Word 2013 Word 2010 Word 2007 Word Starter 2010 coi thêm...Ít hơn
*

Mẹo: đoạn clip không cần bằng ngôn từ của bạn? Hãy thử chọn Phụ đề bỏ ra tiết

*
.

Bạn đang xem: Tìm kiếm và thay thế trong word 2003

Đi tới Trang chủ> thế.

Nhập từ hoặc nhiều từ bạn muốn thay chũm trong Tìm gì.

Nhập văn bạn dạng mới của chúng ta trong Thay cố kỉnh bằng.

Chọn Thay gắng tất cả để chuyển đổi tất cả các lần xuất hiện của từ hoặc các từ. Hoặc lựa chọn Tìm tiếp cho tới khi bạn tìm thấy thông tin bạn muốn cập nhật, rồi chọn Thay thế.

*

Đối với các tùy chọn khác, hãy xem mục tra cứu và thay thế văn bản


Tìm và thay thế sửa chữa văn phiên bản cơ bản

Ở góc trên bên bắt buộc của tài liệu, trong hộp tìm kiếm

*
, nhập từ hoặc nhiều từ bạn muốn tìm cùng Word đang tô sáng toàn bộ các phiên bạn dạng của từ hoặc nhiều từ trong cục bộ tài liệu.

Để thay thế văn bản đã tìm kiếm thấy:

Chọn kính lúp, sau đó chọn Thay thế.

*

Trong hộp Thay gắng bằng, nhập văn bản thay thế.

Chọn Thay thay tất cả hoặc Thay thế.


Mẹo: 

Bạn cũng rất có thể mở ngăn Tìm và cố gắng thế cơ bạn dạng bằng phím tắt CONTROL + H.

Khi bạn thay thế văn bản, bạn có thể chọn Thay thế thay vị Thay nuốm tất cả. Như vậy, chúng ta cũng có thể xem lại mỗi mục trước khi thay thế.


Tìm văn phiên bản có định dạng nắm thể

Bạn rất có thể tìm văn bạn dạng có định dạng đặc biệt, ví dụ như in đậm hoặc tô sáng bằng phương pháp sử dụng menu Định dạng.

Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

Trong Ngăn Dẫn hướng, hãy lựa chọn kính lúp.

Chọn cài đặt , rồi chọn Tìm & sửa chữa thay thế nâng cao.


Lưu ý: 

Chọn mũi thương hiệu ở bên dưới cùng của hộp thoại Tìm và nuốm thế để hiển thị toàn bộ các tùy chọn.


Trên menu Định dạng, nên chọn tùy chọn bạn muốn.

Nếu hộp thoại sản phẩm công nghệ hai mở ra, nên lựa chọn các tùy chọn bạn muốn, rồi lựa chọn OK.

Trong vỏ hộp thoại Tìm và cụ thế, lựa chọn Tìm tiếp hoặc Tìm tất cả.


Tìm văn bản có định dạng rõ ràng và sửa chữa định dạng

Bạn rất có thể tìm và thay thế văn bạn dạng có định dạng đặc biệt, chẳng hạn như in đậm hoặc sơn sáng bằng cách sử dụng thực đơn Định dạng.

Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

Trong Ngăn Dẫn hướng, nên chọn kính lúp.

Chọn setup , rồi lựa chọn Tìm & thay thế sửa chữa nâng cao.

Ở bên trên cùng của vỏ hộp thoại, lựa chọn Thay thế.


Lưu ý: 

Chọn mũi tên ở phía bên dưới cùng của vỏ hộp thoại Tìm và gắng thế để hiển thị tất cả các tùy chọn.


Ở hộp Tìm gì, nhập văn bản bạn muốn tìm.

Trên menu Định dạng, nên lựa chọn định dạng bạn có nhu cầu tìm.

Nếu hộp thoại sản phẩm công nghệ hai mở ra, nên chọn lựa các tùy chọn bạn muốn, rồi chọn OK.

Chọn vào hộp lân cận Thay cụ bằng.

Trên menu Định dạng, lựa chọn định dạng nắm thế. Giả dụ hộp thoại lắp thêm hai xuất hiện, nên lựa chọn các định dạng các bạn muốn, rồi chọn OK.

Chọn Thay thế, Thay vậy tất cả hoặc Tìm tiếp.


Tìm lốt phân đoạn, vệt ngắt trang hoặc những ký tự quan trọng đặc biệt khác

Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

Trong Ngăn Dẫn hướng, nên lựa chọn kính lúp.

Chọn thiết lập , rồi chọn Tìm & thay thế nâng cao.

Xem thêm: Khám Phá 10 Món Đặc Sản Từ Cồi Sò Điệp Nấu Món Gì Là Tuyệt Vời Nhất?


Lưu ý: 

Chọn mũi thương hiệu ở phía bên dưới cùng của hộp thoại Tìm và nuốm thế nhằm hiển thị toàn bộ các tùy chọn.


Trên thực đơn Đặc biệt, chọn ký tự quan trọng mà bạn muốn tìm.

*

Chọn Tìm tiếp.


Tìm và thay thế sửa chữa dấu phân đoạn, vệt ngắt trang hoặc các ký tự đặc biệt quan trọng khác

Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

Trong Ngăn Dẫn hướng, hãy lựa chọn kính lúp.

Chọn thiết lập , rồi chọn Tìm & sửa chữa thay thế nâng cao.


Lưu ý: 

Chọn mũi thương hiệu ở phía bên dưới cùng của vỏ hộp thoại Tìm và nắm thế để hiển thị tất cả các tùy chọn.


Ở phía bên trên cùng của hộp thoại tìm và thế thế, chọn cố thế, rồi chọn trong vỏ hộp Tìm cái gì, nhưng không nhập bất kỳ nội dung gì làm việc đó. Sau này, khi bạn chọn 1 ký tự quánh biệt, Word sẽ tự động hóa đặt mã ký tự vào hộp cho bạn.


Lưu ý: Chọn mũi thương hiệu ở bên dưới cùng của vỏ hộp thoại Tìm và cố gắng thế nhằm hiển thị toàn bộ các tùy chọn.


Trên thực đơn Đặc biệt, chọn ký tự đặc trưng mà bạn muốn tìm.

Chọn trong vỏ hộp Thay thế bằng.

Trên thực đơn Đặc biệt, chọn cam kết tự quan trọng đặc biệt mà bạn có nhu cầu sử dụng để thay thế.

Chọn Thay thế hoặc Tìm tiếp.


Sử dụng cam kết tự đại diện để tìm và thay thế sửa chữa văn bản

Chọn Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng.

Trong Ngăn Dẫn hướng, nên chọn lựa kính lúp.

Chọn thiết lập , rồi chọn Tìm & sửa chữa nâng cao.

Chọn hộp kiểm Sử dụng ký kết tự đại diện.

Nếu chúng ta không thấy vỏ hộp kiểm Sử dụng cam kết tự đại diện, hãy lựa chọn

*
.

Chọn thực đơn Đặc biệt, chọn ký kết tự đại diện, rồi nhập thêm văn phiên bản bất kỳ trong vỏ hộp Tìm gì.

*

Chọn Tìm tiếp.


Mẹo: 

Để hủy quăng quật tìm kiếm vẫn thực hiện, nhận

*
+ PERIOD.

Bạn cũng rất có thể nhập trực tiếp ký kết tự đại diện vào vỏ hộp Tìm gì ráng vì lựa chọn một mục tự menu nhảy lên Đặc biệt.

Để kiếm tìm kiếm ký tự được khẳng định là cam kết tự đại diện, hãy nhập vết xuyệc ngược () trước cam kết tự đó. Ví dụ: nhập ? để tìm vết hỏi.

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng lốt ngoặc đơn để nhóm những ký tự đại diện thay mặt và văn bản, cũng như để biểu hiện thứ tự tấn công giá. Ví dụ: tìm kiếm kiếm để tìm "presorted" và "prevented".

Bạn rất có thể tìm kiếm cụm và thực hiện ký tự thay mặt để sửa chữa thay thế chuỗi search kiếm bằng cụm được thu xếp lại. Ví dụ: nhập (Newman) (Belinda) vào vỏ hộp Tìm gì cùng 2 1 vào hộp Thay cụ bằng. Word đang tìm "Newman Belinda" và sửa chữa thay thế bằng "Belinda Newman".


Để thay thế văn bạn dạng đã tìm kiếm thấy:

Chọn tab Thay thế, rồi chọn hộp Thay cố gắng bằng.

Chọn Đặc biệt, chọn cam kết tự đại diện, rồi nhập thêm văn bản bất kỳ trong vỏ hộp Thay thế bằng.

Chọn Thay núm tất cả, Thay thế hoặc Tìm tiếp.


Mẹo: Khi bạn sửa chữa văn bản, chúng ta có thể chọn Thay thế thay vì Thay nắm tất cả. Bằng phương pháp đó bạn có thể xác dấn từng thay thế để bảo đảm an toàn sự chính xác.


Ký tự đại điện chúng ta có thể sử dụng

Bạn có thể tinh chỉnh kiếm tìm kiếm bằng cách sử dụng ngẫu nhiên ký tự đại diện nào sau đây.

Để tìm

Sử dụng

Ví dụ:

Ký tự 1-1 bất kỳ

?

s?t vẫn tìm "sat" cùng "set."

Chuỗi ký kết tự bất kỳ

*

s*d sẽ tìm "sad" và "started".

Một trong những ký từ bỏ được chỉ định

< >

wn đang tìm "win" cùng "won."

Mọi ký tự đối chọi trong phạm vi này

<->

ight vẫn tìm "right" cùng "sight" và "tight".

Phạm vi phải có thứ từ tăng dần.

Bất kỳ ký tự đối chọi nào, ngoại trừ những ký tự phía bên trong dấu ngoặc vuông

mst vẫn tìm "mist" với "most" nhưng chưa hẳn là "mast".

Bất kỳ cam kết tự 1-1 nào, nước ngoài trừ những ký tự vào phạm vi phía bên trong dấu ngoặc vuông

Bài viết liên quan