Các hàm Excel thịnh hành trong kế toán hay sử dụng lên sổ sách, tính lương, kho, nhập xuất tồn, công nợ: hướng dẫn biện pháp sử dụng các hàm trong Excel như: Vlookup, sumif, subtotal...

Bạn đang xem: Sử dụng các hàm trong excel

1. Hàm LEFTCú pháp: LEFT(text,số ký kết tự nên lấy)VD: LEFT(“facestock.vn”,6)=”ketoan”Nghĩa là: Tôi ước ao lấy 6 cam kết tự trong chữ "facestock.vn"VD: LEFT(“facestock.vn”,14)=”facestock.vn”Nghĩa là:Tôi mong mỏi lấy 14 ký tự trong chữ "facestock.vn"VD trên Excel: LEFT(B3,2)
2. Hàm VLOOKUPCú pháp: =VLOOKUP(giá trị dò, bảng dò, cột cực hiếm trả về, kiểu dáng dò)- Hàm Vlookup là hàm trả về giá trị dò tìm theo cột chuyển từ bảng tham chiếu lên bảng cơ sở dữ liệu theo như đúng giá trị dò tìm. X=0 là dò kiếm tìm một cách chủ yếu xác. X=1 là dò kiếm tìm một giải pháp tương đối.Ví dụ như cần sử dụng để:- tra cứu Mã hàng hoá, tên mặt hàng hoá từ danh mục hàng hoá về Bảng Nhập Xuất Tồn.- Tìm đối kháng giá Xuất kho từ mặt Bảng Nhập Xuất Tồn về Phiếu Xuất kho.- search Mã TK, thương hiệu TK từ danh mục tài khoản về bảng CĐPS, về Sổ 131, 331…- kiếm tìm số Khấu hao (Phân bổ) luỹ kế trường đoản cú kỳ trước, địa thế căn cứ vào quý giá khấu hao( phân bổ) luỹ kế (của bảng , 242, 214 )Chi huyết mời chúng ta xem tại đây: Cách áp dụng hàm Vlookup trong Excel kế toán
3. Hàm LENCú pháp: LEN(text).Công dụng là đếm số ký kết tự vào chuỗi text.VD: LEN(“ketoan”)=6 LEN(“facestock.vn”)=14
4. Hàm SUMIF:Cú pháp: =SUMIF(Vùng đựng điều kiện, Điều kiện, Vùng phải tính tổng).- Hàm này trả về quý giá tính tổng của những ô vào vùng nên tính bằng lòng một đk đưa vào.Ví dụ như dùng để:- Tổng hòa hợp số liệu tự sổ NKC lên phát sinh Nợ phạt sinh gồm trên Bảng cân đối số tạo nên Tài khoản- Tổng hợp số liệu từ PNK, PXK lên “Bảng NHập Xuất Tồn"- Tổng hợp số liệu từ sổ NKC lên cột PS Nợ, PS bao gồm của “Bảng tổng hợp yêu cầu thu, yêu cầu trả khách hàng”- Kết chuyển các bút toán cuối kỳ.Ví dụ = SUMIF(B3:B8,”- Tính tổng của các giá trị vào vùng từ B3 mang đến B8 với đk là các giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 8.Chi máu mời chúng ta xem trên đây: Cách thực hiện hàm SUMIF trong Excel
5. Hàm SUBTOTAL:Cú pháp: =SUBTOTAL(function_num,ref1,ref2,...)- Hàm Subtotal là hàm thống kê giám sát cho một đội con vào một list hoặc bảng tài liệu tuỳ theo phép tính nhưng mà bạn chọn lựa trong đối số thiết bị nhất.

Xem thêm: Học Sinh Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc Sốc Vì Bị Buộc “Thôi Học”

Ví dụ như dùng để:- Tính tổng phát sinh trong kỳ.- Tính tổng mang đến từng thông tin tài khoản cấp 1.- Tính tổng tiền tồn cuối ngày...Chi tiết mời các bạn xem tại đây: Cách áp dụng hàm SUBTOTAL vào Excel
6. Hàm MIDCú pháp: MID(chuỗi ký tự, vị trí ký tự bắt đầu, số ký kết tự yêu cầu lấy)VD: MID(“facestock.vn”,7,8) = thienung MID(“facestock.vn”,3,4) = toan
7. Hàm IFCú pháp: =If(Điều kiện, quý giá 1, quý giá 2).- Hàm IF là hàm trả về cực hiếm 1 nếu điều kiện đúng, Hàm trả về cực hiếm 2 nếu điều kiện sai.Ví dụ:= IF(B2>=4,“DUNG”,“SAI”) = DUNG.= IF(B2>=5,“DUNG”,“SAI”) = SAI
8. Hàm SUM:Cú pháp: =SUM(Number1, Number2…)- Hàm Sum là hàm cộng toàn bộ các số vào một vùng dữ liệu được chọn.- những tham số: Number1, Number2… là các số cần tính tổng.
9. Hàm MAX:Cú pháp: =MAX(Number1, Number2…)- Hàm MAX là hàm trả về số lớn nhất trong hàng được nhập.
10. Hàm MIN:Cú pháp: =MIN(Number1, Number2…)Hàm MIN là hàm trả về số nhỏ dại nhất trong hàng được nhập vào.
11. Hàm AND:Cú pháp: =AND(đối 1, đối 2,..).- các đối số: Logical1, Logical2… là những biểu thức điều kiện.- Hàm này là Phép VÀ, chỉ đúng khi toàn bộ các đối số có mức giá trị đúng. Các đối số là những hằng, biểu thức logic. Hàm trả về quý hiếm TRUE (1) nếu toàn bộ các đối số của nó là đúng, trả về quý giá FALSE (0) trường hợp một hay các đối số của nó là sai.Ví dụ: =AND(D7>0,D7Lưu ý: - những đối số cần là giá trị xúc tích và ngắn gọn hoặc mảng xuất xắc tham chiếu tất cả chứa quý hiếm logic. - giả dụ đối số tham chiếu là quý giá text hoặc Null (rỗng) thì những giá trị kia bị quăng quật qua. - ví như vùng tham chiếu không cất giá trị xúc tích và ngắn gọn thì hàm trả về lỗi #VALUE!
__________________________________________________
*

*

*

*


cách tính thuế TNCN vừa lòng đồng dịch vụ, giao khoán, thời vụ, thử bài toán Cách đăng ký người nhờ vào giảm trừ gia đạo năm 2021 Cách đk Mã số thuế cá thể trên HTKK và thuedientu thủ tục phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 những khoản ngân sách chi tiêu được trừ cùng Không được trừ tính thuế TNDN nấc thuế suất thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp năm 2021 Hạch toán thuế GTGT theo phương thức trực tiếp trên doanh thu Mức xử phạt vi phạm luật hành bao gồm kế toán mới nhất Mức phạt nộp chậm chạp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài bác Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2021 tiên tiến nhất Cách điền Mã chương nộp thuế, mã tè mục nộp thuế khuyên bảo kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT tiên tiến nhất Cách kê khai thuế GTGT theo quý hoặc theo tháng các bậc thuế môn bài năm 2021 tiên tiến nhất Cách kê khai thuế môn bài xích năm 2021 qua mạng biện pháp viết hóa solo GTGT tiên tiến nhất khi chào bán hàng, dịch vụ, xây dựng phương pháp xử lý hóa đối chọi viết sai bỏ ra tiết từng trường hợp phương pháp lập report tình hình áp dụng hóa đối kháng theo quý - mon
lịch khai giảng vào thời điểm tháng 09/2022 tại kế toán tài chính Thiên Ưng phương pháp về thời hạn thử việc, nấc lương thử câu hỏi Quy định về chứng từ năng lượng điện tử khấu trừ thuế TNCN Phần mềm cung cấp kê khai thuế HTKK 4.9.0 mới nhất 2022