Những câu nói tiếng Anh hay về tình yêu sẽ giúp đỡ bạn thuận lợi thể hiện cảm với đối phương. Tình thân là thứ tình yêu rất thiêng liêng. Tình yêu có thể xuất vạc từ gia đình, các bạn bè, hay đơn giản và dễ dàng là yêu bạn dạng thân. Bài viết này, facestock.vn sẽ trình làng bộ câu nói hay về tình thương để chúng ta dành bộ quà tặng kèm theo cho nửa tê của mình, hãy thuộc khám phá các bạn nhé!


1. Các câu nói tiếng Anh xuất xắc về tình yêu

“They say as long as at least one person cares for you, life isn’t a waste. So when things go terribly wrong, và you feel lượt thích giving up, please remember you still got me.”

Dịch nghĩa: Có bạn đã nói rằng, nếu cónhỏnhất một ngườiđể ýđến bạn, thì cuộc sống vẫn chưa phải hoài phí. Do vẫy, dẫu cóhạn chếhay khi em muốnđựngcuộc, hãy hãy nhớ là em vẫncứcó anh.

Bạn đang xem: Những câu nói bằng tiếng anh hay về tình yêu

“A man falls in love through his eyes, a woman through her ears.”

Dịch nghĩa: Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bởi mắt.

“If I die or go somewhere far, I’ll write your name on every star so people looking up can see just how much you meant lớn me.”

Dịch nghĩa: Nếu một ngày anh bị tiêu diệt đi hoặc đi lượn lờ đâu đó thật xa, anh đã viết thương hiệu em lêntoàn bộmột sốtại sao, để đa số người rất có thể ngước lên quan sát và hiểu rằng em có chân thành và ý nghĩa với anh mang lại nhường nào.

“How can you love another if you don’t love yourself?”

Dịch nghĩa: Làm sao bạn cũng có thể yêu người khác nếu như khách hàng không yêu bao gồm mình?

“Hate has a reason for everything but love is unreasonable”

Dịch nghĩa: Ghétngười nàothì rất có thể nêunguyên nhânnhưng yêungười nàothìchẳng thể

“A great love is not one who loves many, but one who loves one woman for life”

Dịch nghĩa: Tình yêu thương lớnchẳng hềlà yêu nhiều người mà yêu thương một tín đồ suốt cả cuộc đời

“Can I say I love you today? If not, can I ask you again tomorrow? & the day after tomorrow? và the day after that? Coz I’ll be loving you every sinhgle day of my life?”

Dịch nghĩa: Hôm ni anh có thể nói rằng yêu em chứ? nếu không, anh có thể hỏi em một lượt nữa vào trong ngày mai? Ngày kia? Ngày kìa? bởi vì anh yêu em mỗi ngàydướiđời

“Love means you never have lớn say you’re sorry”

Dịch nghĩa: Yêutức làkhông lúc nào phải nói cực kỳ tiếc


*
1" data-lazy-src="https://facestock.vn/wp-content/uploads/2021/10/Nhung-cau-noi-tieng-Anh-hay-ve-tinh-yeu.png"> 2" data-lazy-src="https://facestock.vn/wp-content/uploads/2021/10/nhung-cau-noi-tieng-anh-hay-ve-tinh-yeu-2-1.jpg">
*
3" data-lazy-src="https://facestock.vn/wp-content/uploads/2021/10/Dont-cry-because-it-is-over-smile-because-it-happened..png"> 4" data-lazy-src="https://facestock.vn/wp-content/uploads/2021/10/nhung-cau-noi-tieng-anh-hay-ve-tinh-yeu-2-2.jpg"> 5">Những câu nói tiếng Anh giỏi về tình yêu
I just want you lớn know that you’re very special… and the only reason I’m telling you is that I don’t know if anyone else ever has.

Dịch nghĩa: Tôi chỉ ý muốn bạn biết rằng các bạn rất đặc biệt…và nguyên nhân duy nhất tôi nói với chúng ta là tôi đo đắn nếu gồm ai khác từng có

Remember, we’re madly in love, so it’s all right to lớn kiss me any time you feel lượt thích it.

Dịch nghĩa: Hãy ghi nhớ rằng, họ đang yêu thương nhau điên cuồng, bởi vậy, được hôn tôi bất cứ lúc nào chúng ta cảm thấy thích

We loved with a love that was more than love.

Dịch nghĩa: Chúng tôi yêu bằng một tình cảm còn hơn cả tình yêu

I loved her against reason, against promise, against peace, against hope, against happiness, against all discouragement that could be.

Dịch nghĩa: Tôi yêu thương cô ấy chống lại lý trí, cản lại lời hứa, cản lại hòa bình, cản lại hy vọng, ngăn chặn lại hạnh phúc, kháng lại đều sự chán nản lòng có thể xảy ra

Love is not only something you feel, it is something you do.

Dịch nghĩa: Tình yêu không chỉ có là thứ chúng ta cảm nhận, nhưng mà nó là thứ chúng ta làm

I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you.

Dịch nghĩa: Tôi yêu bạn chưa phải vì các bạn là ai, mà do tôi là ai khi ở bên bạn

Love is what you’ve been through with somebody.

Dịch nghĩa: Tình yêu là những gì bạn trải qua với ai đó

Love is when you meet someone who tells you something new about yourself.

Dịch nghĩa: Tình yêu là khi bạn chạm mặt một người nói với bạn điều gì đó mới mẻ về bạn dạng thân

We are most alive when we’re in love.

Dịch nghĩa: Chúng ta trung thực nhất khi họ yêu nhau

It only takes a second lớn say that I love you, but it will take a lifetime lớn show you how much.

Dịch nghĩa: Chỉ mất một giây để nói anh yêu thương em, dẫu vậy sẽ mất cả một đời để chứng tỏ cho em thấy anh yêu nhiều như thế nào

Love means you never have lớn say you’re sorry.

Dịch nghĩa: Tình yêu có nghĩa là không khi nào phải hối hận tiếc

Don’t waste your time on someone who isn’t willing lớn waste their time on you.

Dịch nghĩa: Đừng lãng phí thời gian với bạn không chuẩn bị sẵn sàng dành thời gian cho bạn

Maybe God wants us lớn meet a few wrong people before meeting the right one, so that when we finally meet the person, we will know how to be grateful.

Dịch nghĩa: Có thể Thượng đế muốn chúng ta một vài lần gặp sai fan trước khi gặp gỡ đúng người, nên khi chúng ta cuối cùng gặp mặt được fan đó, ta sẽ biết phương pháp trân trọng

I love how she makes me feel like anything is possible, or like life is worth it.

Dịch nghĩa: Tôi yêu bí quyết cô ấy khiến cho tôi cảm thấy như đông đảo thứ đều phải sở hữu thể, hoặc thích cuộc sống thường ngày là xứng đáng

To love or have loved, that is enough. Ask nothing further. There is no other pearl lớn be found in the dark folds of life.

Dịch nghĩa: Yêu hay đang yêu, vắt là đủ. Ko hỏi gì thêm. Không tồn tại viên ngọc nào không giống được tìm kiếm thấy trong những nếp gấp tối của cuộc sống

You have bewitched me body toàn thân and soul, & I love, I love, I love you.

Xem thêm: Hay Xem La Giac Mơ Mp3 - Lời Bài Hát Hãy Xem Là Giấc Mơ

Dịch nghĩa: Bạn đã biết thành mê hoặc tôi cả thể xác và trung tâm hồn, và tình yêu, tôi yêu bạn

If you live to be a hundred, I want to lớn live khổng lồ be a hundred minus one day, so I never have to live without you.

Dịch nghĩa: Nếu bạn sống để biến một trăm, tôi hy vọng sống để phát triển thành một trăm trừ một ngày, bởi vì vậy tôi không khi nào phải sinh sống mà không tồn tại bạn

Some love stories aren’t epic novels. Some are short stories. But that doesn’t make them any less filled with love.

Dịch nghĩa: Một số câu chuyện tình yêu không đề xuất là đái thuyết sử thi. Một số là truyện ngắn. Nhưng điều này không tạo nên họ bớt tràn ngập tình yêu

With the whole world crumbling, we pick this time to fall in love.

Dịch nghĩa: Với cả thế giới sụp đổ, chúng ta chọn thời đặc điểm đó để yêu

Whatever our souls are made of, his & mine are the same.

Dịch nghĩa: Dù vong hồn của họ được làm cho từ chiếc gì, tôi và anh ấy các giống nhau

I’ve never had a moment’s doubt. I love you. I believe in you completely. You are my dearest one. My reason for life.

Dịch nghĩa: Tôi chưa lúc nào có một chút ít nghi ngờ. Tôi yêu bạn. Tôi tin yêu bạn hoàn toàn. Các bạn là người thân yêu độc nhất của tôi. Vì sao của tôi đến cuộc sống

You should be kissed and often, and by someone who knows how.

Dịch nghĩa: Bạn cần được hôn thường xuyên xuyên, và bởi một người biết cách

If I loved you less, I might be able khổng lồ talk about it more.

Dịch nghĩa: Nếu tôi yêu các bạn ít hơn, tôi có thể nói về nó những hơn

I just want you khổng lồ know that you’re very special… and the only reason I’m telling you is that I don’t know if anyone else ever has.

Dịch nghĩa: Tôi chỉ ước ao bạn biết rằng chúng ta rất sệt biệt…và lý do duy tốt nhất tôi nói với chúng ta là tôi đắn đo nếu bao gồm ai không giống từng có

Remember, we’re madly in love, so it’s all right khổng lồ kiss me any time you feel like it.

Dịch nghĩa: Hãy nhớ rằng, họ đang yêu nhau điên cuồng, bởi vì vậy, được hôn tôi bất kể lúc nào các bạn cảm thấy thích

We loved with a love that was more than love.

Dịch nghĩa: Chúng tôi yêu bằng một tình thương còn hơn cả tình yêu

I loved her against reason, against promise, against peace, against hope, against happiness, against all discouragement that could be.

Dịch nghĩa: Tôi yêu thương cô ấy chống lại lý trí, hạn chế lại lời hứa, hạn chế lại hòa bình, chống lại hy vọng, chống lại hạnh phúc, kháng lại phần lớn sự nản lòng rất có thể xảy ra

Love is not only something you feel, it is something you do.

Dịch nghĩa: Tình yêu không chỉ là thứ bạn cảm nhận, nhưng nó là thứ chúng ta làm

I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you.

Dịch nghĩa: Tôi yêu bạn không hẳn vì các bạn là ai, mà bởi tôi là ai khi ở mặt bạn

Love is what you’ve been through with somebody.

Dịch nghĩa: Tình yêu là các thứ bạn trải qua với ai đó

Love is when you meet someone who tells you something new about yourself.

Dịch nghĩa: Tình yêu là lúc bạn gặp gỡ một fan nói với bạn điều gì đó mới mẻ về bản thân

We are most alive when we’re in love.

Dịch nghĩa: Chúng ta sống động nhất khi bọn họ yêu nhau

It only takes a second lớn say that I love you, but it will take a lifetime to show you how much.

Dịch nghĩa: Chỉ mất một giây nhằm nói anh yêu thương em, dẫu vậy sẽ mất cả một đời để minh chứng cho em thấy anh yêu thương nhiều như thế nào

Love means you never have to lớn say you’re sorry.

Dịch nghĩa: Tình yêu có nghĩa là không khi nào phải ăn năn tiếc