Excel cho facestock.vn 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel năm nhâm thìn Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 coi thêm...Ít hơn

*

facestock.vn Excel giúp bạn dễ dàng rộng trong việc nhập dữ liệu ngôn từ Đánh dấu không ngừng mở rộng (XML) vốn được tạo ra từ các cơ sở dữ liệu và ứng dụng khác, để ánh xạ các thành phần XML từ sơ đồ vật XML tới các ô trang tính, và để xuất dữ liệu XML đã chỉnh sửa sử dụng cho việc tương tác với các cơ sở dữ liệu và ứng dụng khác. Hãy coi các tính năng XML này là tính năng biến Office Excel thành công cụ tạo tệp dữ liệu XML với giao diện người dùng quen thuộc.

Bạn đang xem: Mở file xml bằng excel 2010

Trong bài viết này

Tại sao dùng XML vào Excel?

Làm việc với ánh xạ XML

Tại sao dùng XML trong Excel?

XML là công nghệ được thiết kế để quản lý và phân chia sẻ dữ liệu có cấu trúc vào tệp văn bản mà nhỏ người có thể đọc được. XML tuân thủ các hướng dẫn tiêu chuẩn ngành và có thể được xử lý bởi nhiều cơ sở dữ liệu và ứng dụng. Sử dụng XML, người thiết kế ứng dụng có thể tạo ra thẻ, cấu trúc dữ liệu và sơ đồ tùy chỉnh của riêng rẽ mình. Tóm lại, XML khiến cho việc định nghĩa, truyền, xác thực và diễn giải dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu, ứng dụng và tổ chức trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Tệp lược đồ với dữ liệu XML

Excel chủ yếu làm việc với nhị kiểu tệp XML:

Tệp dữ liệu XML (.xml) chứa thẻ tùy chỉnh và dữ liệu gồm cấu trúc.

Tệp sơ đồ (.xsd), chứa thẻ sơ đồ mà lại thẻ này đang thực thi các quy tắc, ví dụ như kiểu và chuẩn xác dữ liệu.

Tiêu chuẩn XML cũng xác định tệp biến đổi Ngôn ngữ Biểu phong cách Mở rộng (.xslt), vốn được sử dụng để áp dụng các kiểu và chuyển dữ liệu XML thành các định dạng bản trình bày khác. Bạn có thể áp dụng những chuyển đổi này trước khi nhập tệp XML vào Excel và sau khi xuất tệp XML từ Excel. Nếu tệp XSLT được nối kết với tệp dữ liệu XML nhưng bạn nhập vào Excel, thì bạn sẽ sở hữu được được tùy chọn áp dụng hoặc không áp dụng định dạng trước khi dữ liệu được thêm vào trang tính, nhưng chỉ lúc bạn mở tệp XML bằng cách sử dụng lệnh Mở từ trong Excel. Hãy chọn kiểu tệp Tệp XML (*.xml) trước lúc bấm nút Mở để coi các tệp XML trong thư mục.

Các tình huống chính trong XML và Excel

Bằng cách sử dụng XML và Excel, bạn có thể quản lý sổ làm việc và dữ liệu theo những cách mà trước trên đây không thể hoặc rất khó thực hiện. Bằng cách sử dụng ánh xạ XML, bạn có thể dễ dàng thêm, nhận dạng và trích xuất các phần dữ liệu nghiệp vụ cụ thể từ tài liệu Excel. Ví dụ, hóa đối chọi chứa tên và địa chỉ khách hàng hoặc báo cáo chứa kết quả tài chính của quý gần nhất không còn chỉ là những báo cáo tĩnh. Bạn có thể dễ dàng nhập thông tin này từ các cơ sở dữ liệu và ứng dụng, chỉnh sửa và xuất thông tin đó tới chính cơ sở dữ liệu và ứng dụng ban đầu hoặc cơ sở dữ liệu và ứng dụng khác.

Sau đây là các tình huống chính mà các tính năng XML được thiết kế để giải quyết:

Mở rộng chức năng của mẫu Excel hiện tại bằng cách ánh xạ các thành phần XML vào các ô hiện có. Điều này khiến cho việc nhập và xuất dữ liệu XML ra khỏi mẫu trở cần dễ dàng hơn mà ko phải thiết kế lại mẫu.

Sử dụng dữ liệu XML làm dữ liệu đầu vào của các tế bào hình tính toán hiện tại bằng cách ánh xạ các phần tử XML lên trang tính hiện có.

Nhập tệp dữ liệu XML vào sổ làm việc mới.

Nhập dữ liệu XML từ dịch vụ website vào trang tính Excel của bạn.

Xuất dữ liệu vào các ô được ánh xạ ra tệp dữ liệu XML độc lập với dữ liệu khác vào sổ làm việc.

Đầu Trang

Quy trình cơ bản để sử dụng dữ liệu XML vào Excel

Sơ đồ sau đây cho thấy các tệp và các phép toán khác nhau phối hợp như thế nào khi sử dụng XML với Excel. Về cơ bản, quy trình này có năm bước:

*

*
Thêm tệp sơ trang bị XML (.xsd) vào sổ làm cho việc

*
ánh xạ những thành phần sơ trang bị XML vào những ô lẻ loi hoặc bảng XML

*
nhập tệp tài liệu XML (.xml) và gắn kết các thành phần XML với các ô được ánh xạ

*
Nhập dữ liệu, dịch rời ô được ánh xạ với tận dụng Excel năng, trong những lúc bảo toàn cấu trúc và định nghĩa XML

*
Xuất dữ liệu đã chỉnh sửa từ những ô được ánh xạ cho tới tệp tài liệu XML

Làm việc với ánh xạ XML

Bạn rất có thể tạo hoặc mở sổ thao tác trong Excel, đi kèm tệp sơ trang bị XML (.xsd) vào sổ có tác dụng việc, rồi sử dụng ngăn tác vụ nguồn XML để ánh xạ những thành phần XML của sơ vật vào các bảng hoặc ô riêng rẽ lẻ. Sau khoản thời gian ánh xạ các thành phần XML tới trang tính, bạn có thể nhập hoặc xuất dữ liệu XML vào và ra khỏi các ô được ánh xạ.

Khi bạn thêm tệp sơ đồ dùng XML (.xsd) vào sổ làm việc, bạn sẽ tạo ra một ánh xạ XML. Nhìn chung, ánh xạ XML được sử dụng để tạo ra các ô được ánh xạ và quản lý mối quan hệ giữa các ô được ánh xạ và các thành phần riêng lẻ trong sơ đồ gia dụng XML. Ngoài ra, các ánh xạ XML này được sử dụng để gắn kết nội dung của các ô được ánh xạ với các thành phần trong sơ đồ dùng khi bạn nhập hoặc xuất các tệp dữ liệu XML (.xml).

Bạn có thể tạo ra nhị kiểu ô được ánh xạ: ô ánh xạ đối kháng và ô lặp lại (xuất hiện ở dạng bảng XML). Để linh hoạt hơn trong thiết kế trang tính, bạn có thể kéo các ô được ánh xạ ở bất kỳ vị trí nào bên trên trang tính và theo bất cứ thứ tự nào — thậm chí theo thứ tự khác với sơ thiết bị XML. Bạn cũng có thể chọn những thành phần sẽ ánh xạ và ko ánh xạ.

Cần phải biết các quy tắc sử dụng ánh xạ XML sau đây:

Một sổ làm việc có thể chứa một hoặc nhiều ánh xạ XML.

Mỗi lần bạn chỉ có thể ánh xạ được một thành phần tới một vị trí trong sổ làm việc.

Mỗi ánh xạ XML là một thực thể độc lập, ngay lập tức cả khi nhiều ánh xạ XML vào cùng một sổ làm việc tham chiếu tới cùng một sơ đồ.

Một ánh xạ XML chỉ có thể chứa một thành phần gốc. Nếu bạn thêm sơ vật mà sơ thiết bị đó xác định nhiều thành phần gốc, thì bạn sẽ được nhắc chọn thành phần gốc để sử dụng mang đến ánh xạ XML mới.

Sử dụng chống tác vụ Nguồn XML

Bạn sử dụng chống tác vụ Nguồn XML để quản lý ánh xạ XML. Để mở phòng tác vụ này, vào thẻ Nhà phát triển, vào nhóm XML, hãy bấm Nguồn. Sơ đồ tiếp sau đây cho biết các tính năng chính của phòng tác vụ này.

*

1. Liệt kê các ánh xạ XML đã được thêm vào sổ làm việc

2. Hiển thị danh sách phân cấp các thành phần XML vào ánh xạ XML sẽ được liệt kê

3. Thiết đặt các tùy chọn khi làm việc với chống tác vụ Nguồn XML và dữ liệu XML, chẳng hạn như cách xem trước dữ liệu và kiểm soát đề mục

4. Mở hộp thoại Ánh xạ XML mà bạn có thể dùng để thêm, xóa hoặc đổi thương hiệu ánh xạ XML

5. Kiểm tra coi bạn có thể xuất dữ liệu XML trải qua ánh xạ XML hiện tại tốt không

Đầu Trang

Các kiểu thành phần và biểu tượng của chúng

Bảng sau đây tóm tắt từng kiểu thành phần XML mà Excel có thể làm việc và biểu tượng được dùng để thể hiện từng kiểu thành phần đó.

Kiểu thành phần

Biểu tượng

Thành phần mẹ

*

Thành phần mẹ bắt buộc

*

Thành phần mẹ lặp lại

*

Thành phần mẹ lặp lại bắt buộc

*

Thành phần con

*

Thành phần con bắt buộc

*

Thành phần nhỏ lặp lại

*

Thành phần con lặp lại bắt buộc

*

Thuộc tính

*

Thuộc tính bắt buộc

*

Nội dung solo giản trong cấu trúc phức tạp

*

Nội dung đơn giản bắt buộc vào cấu trúc phức tạp

*

Đầu Trang

Làm việc với các ô ánh xạ đơn

Ô ánh xạ 1-1 là ô được ánh xạ với một thành phần XML không lặp lại. Bạn có thể tạo ô ánh xạ solo bằng cách kéo một thành phần XML không lặp lại từ phòng tác vụ Nguồn XML tới một ô đơn trong trang tính.

Khi bạn kéo thành phần XML không lặp lại vào trang tính, bạn có thể sử dụng thẻ hoàn hảo để chọn chuyển tên thành phần XML đó làm đề mục phía bên trên hoặc ngay bên trái ô ánh xạ đơn, hoặc bạn có thể sử dụng một giá trị ô hiện tại làm đề mục.

Xem thêm: Top 20 Cách Làm Mứt Trái Cây Ăn Với Bánh Mì Với Công Thức Cực Đơn Giản

Bạn cũng có thể dùng công thức vào một ô ánh xạ 1-1 nếu ô đó được ánh xạ tới một thành phần XML với kiểu dữ liệu XML Schema Definition (XSD) được Excel diễn giải là số, ngày hoặc thời gian.

Đầu Trang

Làm việc với các ô lặp lại trong bảng XML

Bảng XML có diện mạo và tính năng tương tự bảng Excel. Bảng XML là bảng Excel đã được ánh xạ tới một hoặc nhiều thành phần XML lặp lại. Mỗi cột trong bảng XML đại diện mang đến một thành phần XML.

Bảng XML được tạo ra lúc bạn:

Dùng lệnh Nhập (trong nhóm XML trên thẻ Nhà phát triển) để nhập tệp dữ liệu XML.

Sử dụng lệnh Mở từ bên Excel để mở tệp dữ liệu XML — rồi lựa chọn Dưới dạng bảng XML vào hộp thoại Mở XML.

Dùng lệnh Từ Nhập Dữ liệu XML (từ nút lệnh Từ các Nguồn Khác, vào nhóm Lấy Dữ liệu mặt ngoài, vào thẻ Dữ liệu) để nhập tệp dữ liệu XML — và sau đó chọn Bảng XML trong trang tính hiện có hoặc Trang tính mới vào hộp thoại Nhập Dữ liệu.

Kéo một hoặc nhiều thành phần lặp lại từ chống tác vụ Nguồn XML quý phái bảng tính.

Khi bạn tạo bảng XML, tên các thành phần XML sẽ tự động được sử dụng làm đề mục cột. Bạn có thể đổi những đề mục này thành bất kỳ đề mục cột nào bạn muốn. Tuy nhiên, tên các thành phần XML gốc sẽ luôn luôn được sử dụng khi bạn xuất dữ liệu từ các ô được ánh xạ.

Hai tùy chọn dưới nút Tùy chọn trong chống tác vụ Nguồn XML rất hữu dụng khi bạn làm việc với bảng XML:

Tự động Phối các Thành phần khi Ánh xạ lúc chọn tùy chọn này, Excel sẽ tạo ra một bảng XML từ nhiều trường khi chúng được đặt vào trang tính. Tùy chọn này sẽ hoạt động nếu nhiều trường được đặt cạnh nhau trên cùng một hàng. Khi xóa tùy chọn này, mỗi thành phần sẽ xuất hiện như một bảng XML riêng.

Dữ liệu của Tôi Có Đề mục khi chọn tùy chọn này, dữ liệu đề mục hiện có sẽ được sử dụng làm đề mục cột mang đến các thành phần lặp lại mà bạn ánh xạ tới trang tính. Lúc xóa tùy chọn này, thương hiệu các thành phần XML sẽ được sử dụng làm đề mục cột.

Sử dụng bảng XML, bạn có thể dễ dàng nhập, xuất, sắp xếp, lọc và in dữ liệu dựa bên trên nguồn dữ liệu XML. Mặc dù nhiên, bảng XML có một số hạn chế tương quan tới cách mà chúng được sắp xếp bên trên trang tính.

Bảng XML dựa bên trên hàng, có nghĩa là chúng phát triển từ hàng đề mục xuống. Bạn không thể thêm các mục mới vào phía bên trên các hàng hiện có.

Bạn ko thể hoán vị bảng XML thế nào cho các mục mới sẽ được thêm vào mặt phải.

Bạn có thể sử dụng công thức trong cột được ánh xạ tới các thành phần XML với kiểu dữ liệu XML Schema Definition (XSD) được Excel diễn giải là số, ngày hoặc thời gian. Giống như trong bảng Excel, các công thức trong bảng XML được điền vào cột khi hàng mới được thêm vào bảng.

Cân nhắc tính bảo mật của ánh xạ XML

Ánh xạ XML và tin tức về nguồn dữ liệu của nó được giữ với sổ làm việc Excel, ko phải một trang tính cụ thể. Người dùng có mưu đồ xấu có thể xem tin tức ánh xạ này bằng cách sử dụng macro facestock.vn Visual Basic mang đến các Ứng dụng (VBA). Ngoài ra, nếu bạn giữ sổ làm việc ở dạng Tệp Định dạng xuất hiện XML của Office trong Excel mang lại phép macro, thì có thể xem được tin tức ánh xạ này thông qua facestock.vn Notepad hoặc chương trình soạn thảo văn bản khác.

Nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng tin tức ánh xạ nhưng lại loại bỏ tin tức có thể nhạy cảm về nguồn dữ liệu, thì bạn có thể xóa bỏ định nghĩa nguồn dữ liệu của sơ vật dụng XML ra khỏi sổ làm việc nhưng mà vẫn xuất dữ liệu XML bằng cách xóa hộp kiểm Lưu định nghĩa nguồn dữ liệu vào sổ làm việc trong hộp thoại Thuộc tính Ánh xạ XML, có trong lệnh Thuộc tính Ánh xạ trong nhóm XML trên tab Nhà phát triển.

Nếu bạn xóa trang tính trước khi xóa ánh xạ, thì tin tức ánh xạ về nguồn dữ liệu và có thể cả các thông tin nhạy cảm khác vẫn được lưu giữ trong sổ làm việc. Nếu bạn vẫn cập nhật sổ làm việc để loại bỏ tin tức nhạy cảm, hãy đảm bảo xóa ánh xạ XML trước khi xóa trang tính để tin tức ánh xạ được xóa vĩnh viễn khỏi sổ làm việc.

Đầu Trang

Nhập dữ liệu XML

Bạn có thể nhập dữ liệu XML vào ánh xạ XML hiện có vào sổ làm việc. Lúc nhập dữ liệu, bạn sẽ kết hợp dữ liệu từ tệp với ánh xạ XML được lưu lại trong sổ làm việc. Điều này có nghĩa là mỗi thành phần dữ liệu trong tệp dữ liệu XML có một thành phần tương ứng trong sơ trang bị XML mà bạn đã ánh xạ từ tệp Sơ trang bị XML hoặc sơ thứ phỏng đoán. Mỗi ánh xạ XML chỉ có thể có một gắn kết dữ liệu XML và gắn kết dữ liệu XML được kết nối với tất cả các ánh xạ được tạo ra từ một ánh xạ XML duy nhất.

Bạn có thể hiển thị hộp thoại Thuộc tính Ánh xạ XML (Bấm Thuộc tính Ánh xạ vào nhóm XML bên trên tab Nhà phát triển) có bố tùy chọn, tất cả mọi được chọn theo mặc định với bạn có thể đặt hoặc xóa để kiểm soát hành vi của gắn kết dữ liệu XML:

Xác thực dữ liệu theo sơ đồ mang đến nhập và xuất Xác định xem Excel có xác thực dữ liệu theo ánh xạ XML khi nhập dữ liệu xuất xắc không. Hãy bấm tùy chọn này lúc bạn muốn đảm bảo dữ liệu XML mà bạn nhập phù hợp với sơ thứ XML.

Ghi đè dữ liệu hiện có bằng dữ liệu mới Xác định xem dữ liệu có được ghi đè khi bạn nhập dữ liệu xuất xắc không. Hãy bấm tùy chọn này lúc bạn muốn nạm thế dữ liệu hiện có bằng dữ liệu mới, ví dụ khi dữ liệu cập nhật có vào tệp dữ liệu XML mới.

Chắp thêm dữ liệu mới vào bảng XML hiện có Xác định xem nội dung của nguồn dữ liệu có được chắp thêm vào dữ liệu hiện có vào trang tính hay không. Hãy bấm tùy chọn này, ví dụ như lúc bạn đang hợp nhất dữ liệu từ một vài tệp dữ liệu XML tương tự vào bảng XML, hoặc khi bạn ko muốn ghi đè nội dung của một ô có chứa hàm.

Khi nhập dữ liệu XML, bạn có thể muốn ghi đè một số ô được ánh xạ tuy vậy không muốn ghi đè các ô khác. Ví dụ, một số ô được ánh xạ có thể chứa công thức và bạn ko muốn ghi đè lên các cách làm đó khi nhập tệp XML. Bạn có thể áp dụng nhì phương pháp:

Không ánh xạ các thành phần bạn không muốn bị ghi đè trước khi nhập dữ liệu XML. Sau khoản thời gian nhập dữ liệu XML, bạn có thể ánh xạ lại thành phần XML tới các ô có chứa công thức, để bạn có thể xuất kết quả của các bí quyết đó tới tệp dữ liệu XML.

Tạo nhị ánh xạ XML từ cùng một sơ đồ XML. Sử dụng một ánh xạ XML để nhập dữ liệu XML. Trong ánh xạ XML "Nhập" này, không ánh xạ các thành phần tới các ô chứa công thức hoặc dữ liệu khác mà bạn ko muốn bị ghi đè. Sử dụng ánh xạ XML còn lại để xuất dữ liệu. Vào ánh xạ XML "Xuất" này, hãy ánh xạ các thành phần mà bạn muốn xuất tới tệp XML.