*

Bạn đang xem: Lời bài hát xuân yêu thương

Xuân đang đi đến bên em dáng vẻ xuân tuyệt vời Xuân đã đi đến bên người, Xin tín đồ hãy thuộc em vui xuân. Mang niềm hạnh phúc cho đời Gió xuân tuyệt vời Mang say đắm cho những người Xin người hãy cùng em vui xuân. Còn ghi nhớ phút giây gặp gỡ gỡ mùa xuân muôn hoa sắc hồng Chiều xuống gió xuân nồng cháy bạn cho môi em ngỡ ngàng fan đến cho tình em hốt nhiên mở Muôn hoa thổn thức. Với hạnh phúc hoàn hảo Nhớ nghe anh yêu mang say đắm mang lại đời Ôi từng nụ hôn yêu thương thương....

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Gạc Ma, Hải Chiến Trường Sa 1988 (Tập 4): Gạc Ma, Gạc Ma 1988: Trường Sa, Bài Học Lịch Sử Bằng Máu

Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.