tính năng khai thuế trên hệ thống thuedientu.gdt.gov.vn cũng như trên trang nhantokhai.gdt.gov.vn, tuy vậy tích hợp thêm nhiều tính năng mới khác vô cùng hữu ích, vắt thuế như sau:Mục 1/Giới thiệu tác dụng "Tra cứu"Mục 2/Tra cứu nhiệm vụ kê khaiMục 3/ Đăng ký tờ khaiMục 4/ Kê khai trực tuyếnMục 5/ Nộp tờ khai XMLMục 6/ Trình kýMục 7/ Đăng ký địa phận vãng lai

Mục 1: ra mắt chức năng

*

Mục 2: Tra cứu nhiệm vụ kê khai

Cho phép NNT truy vấn nghĩa vụ kê khai của NNT trên áp dụng Etax

Bước 1: NNT lựa chọn menu “Kê khai

*

Bước 2: nhấn nút “Tra cứu

Hệ thống triển khai truy vấn cùng hiển thị loại nghĩa vụ kê khai của NNT

*

Mục 3: Đăng ký kết tờ khai

- có thể chấp nhận được NNT đăng ký tờ khai qua mạng. Để đk tờ khai NNT thực hiện:

Bước 1: NNT chọn menu “Khai Thuế”, tiếp nối chọn tiếp “Đăng cam kết tờ khai

Hệ thống hiển thị màn hình hiển thị danh sách tờ khai đã đăng ký nộp qua mạng.

Bạn đang xem: Mã cơ quan thuế quản lý trong tờ khai xml phải trùng với mã cơ quan thuế quản lý nơi nộp

Bước 2: lựa chọn “Đăng ký kết thêm tờ khai

Hệ thống hiển thị danh sách tờ khai không đăng ký.

Bước 3: Tích lựa chọn tờ khai với nhập kỳ bắt đầu, sau khi chọn những tờ khai yêu cầu kê khai trên hệ thống, NNT chọn “Tiếp tục

Hệ thống hiển thị danh sách tờ khai vừa lựa chọn đăng ký.

*

Bước 4: NNT chọn “Chấp nhận” để kết thúc đăng ký tờ khai.

Mục 4: Kê khai trực tuyến

Cho phép NNT kê khai trực tiếp tài liệu tờ khai trên hệ thống eTax thuedientu.gdt.gov.vn

Bước 1: NNT lựa chọn menu “Khai thuế”, tiếp nối chọn tiếp “Kê khai trực tuyến

Hệ thống hiển thị màn hình hiển thị kê khai trực tuyến

*

Bước 2: NNT chọn tờ khai kê khai trực tuyến

Tờ khai: bao hàm danh sách tờ khai đã đk nộp qua mạngCơ quan lại thuế: hiển thị khoác định ban ngành thuế quản ngại lý, không có thể chấp nhận được sửaLoại tờ khai: bao gồm: tờ khai chính thức, tờ khai vấp ngã sungKỳ kê khai: nhập kỳ kê khai

Bước 3: thừa nhận nút “Tiếp tục

Hệ thống hiển thị màn hình chi tiết tờ khai, NNT thực hiện kê khai.

*

Nhấn nút“Thêm phụ lục” cho phép NNT thêm phụ lục đến tờ khaiNhấn nút “Xóa phụ lục” chất nhận được xóa phụ lục ngoài tờ khaiNhấn nút “Nhập lại” được cho phép xóa hết tài liệu NNT đã nhậpNhấn nút “Lưu phiên bản nháp” có thể chấp nhận được NNT lưu lại lại tin tức đã kê khai trên tờ khai

Bước 4: chọn “Hoàn thành kê khai

Hệ thống hiển thị màn hình xong xuôi kê khai, NNT kiểm tra lại thông tin đã kê khai.

*

Nhấn nút “Sửa lại” quay lại màn hình kê khaiNhấn nút “Tờ khai XML” có thể chấp nhận được NNT kết xuất tờ khai về vật dụng trạm format xml

Bước 5: lựa chọn “Ký cùng nộp tờ khai

Hệ thống hiển thị hành lang cửa số yêu cầu nhập mã PIN

Nhập mã sạc đúng và chọn nút “Chấp nhận”, hệ thống báo cam kết điện tử thành công xuất sắc và giữ hộ tờ khai tới ban ngành thuế.

*

Lưu ý:

Sau lúc tờ khai được gửi thành công tới cơ quan thuế, NNT sẽ nhận thấy thông báo chứng thực nộp hồ nước sơ năng lượng điện tử bao gồm chữ cam kết điện tử của TCT vào showroom email đăng ký dịch vụ khai thuế điện tử.

Mục 5: Nộp tờ khai XML

- NNT sử dụng ứng dụng HTKK theo phiên bản mới duy nhất hoặc phiên bản đáp ứng mẫu mã tờ khai bắt đầu nhất so với tờ khai nhưng mà NNT đề xuất kê khai theo quy định.

Xem thêm: Giá Trị Thương Hiệu Của Apple, Apple Là Thương Hiệu Có Giá Trị Nhất Năm 2022

Bước 1: NNT vào áp dụng HTKK

Chọn tờ khai phải kê khai và khai thuế theo những chỉ tiêu trên tờ khai.

*

NNT lựa chọn “Kết xuất XML” từ vận dụng HTKK về đồ vật tính

*

Chọn “Ghi” nhằm lưu với "Kết xuất XML" nhằm lưu tệp tin về máy tính.

*

Bước 2: Trên hệ thống thuedientu NNT chọn “Khai Thuế”, tiếp đến chọn tiếp “Nộp tờ khai XML

Hệ thống hiển thị screen Nộp tờ khai thuế định hình xml

*

Bước 3: NNT lựa chọn “Chọn tệp tờ khai” để lựa chọn file upload

Hệ thống hiển thị cửa sổ mở file, NNT chọn file sẽ kết xuất từ áp dụng HTKK ở cách 1.

*

Bước 4: lựa chọn “Ký năng lượng điện tử

Hệ thống hiển thị cửa sổ yêu mong nhập mã PIN

Nhập mã sạc đúng và chọn nút “Chấp nhận”, hệ thống báo ký điện tử thành công

Bước 5: lựa chọn “Nộp tờ khai” nhằm gửi tờ khai tới cơ sở thuế.

Hệ thống hiển thị list tờ khai đã gửi tới ban ngành thuế

*

Mục 6: Trình ký

Cho phép NNT (người lập tờ khai không giữ lại chữ cam kết số) lập tờ khai, trình tới tín đồ ký để mắt tờ khai (người giữ lại chữ ký kết số), sử dụng chữ ký kết số cam kết điện tử lên tờ khai cùng gửi tờ khai tới phòng ban thuế.

Bước 1: NNT lựa chọn menu “Khai Thuế”, tiếp đến chọn tiếp “Trình ký

Hệ thống hiển thị screen Trình ký

*

Bước 2: lựa chọn “Chọn tệp tờ khai” để mở file đề nghị trình ký

Hệ thống hiển thị cửa sổ mở file, NNT chọn file với nhấn nút “Open”

*

Hệ thống hiển thị danh sách tờ khai trình ký

*

Nhấn nút “
*
” để hủy tệp tin trình kýNhấn nút “
*
” để tới bối cảnh đính kèmphụ lục so với các tờ khai và thông báo có phụ lục thêm kèm.

Bước 3: lựa chọn “Ký cùng nộp tờ khai

Hệ thống hiển thị cửa sổ yêu ước nhập mã PIN

Nhập mã sạc đúng và chọn nút “Chấp nhận”, khối hệ thống thông báo ký năng lượng điện tử thành công với gửi tờ khai tới cơ sở thuếSau khi ký và nộp tờ khai thành công, khối hệ thống hiển thị danh sách tờ khai sẽ gửi mang lại Cơ quan tiền thuế.

*

Mục 7: Đăng ký địa bàn vãng lai

- chất nhận được NNT đăng ký thêm ban ngành thuế địa điểm phát sinh khoản thu. Để đăng ký địa phận vãng lai, NNT thực hiện:

Bước 1: NNT chọn menu “Khai Thuế”, kế tiếp chọn tiếp “Đăng ký địa bàn vãng lai

*

Bước 2: NNT tích chọn Cơ thuế quan vãng lai, kế tiếp chọn “Đăng ký

Hệ thống hiển thị danh sách cơ thuế quan vãng lai vẫn đăng ký

*

Nhấn nút “Đăng ký thêm bắt đầu cơ quan thuế vãng lai” chất nhận được NNT đăng ký thêm địa bàn vãng lai.Nhấn nút “Đăng ký chấm dứt cơ thuế quan vãng lai” có thể chấp nhận được NNT ngừng kê khai thuế đối với Cơ quan thuế vãng lai đã tích chọn.

Sưu tầm với biên soạn.