HÌNH ẢNHCHUYÊN GIA – BÁC SĨHỌC HÀM – HỌC VỊCHUYÊN KHOALỊCH KHÁMGHI CHÚ
*
NGUYỄN THỊ BAYPGS TS BSNội bao quát – Y học cổ truyềnSáng thiết bị 2(7h00 – 11h30)*Sáng vật dụng 4 (7h00 - 11h30)*Phòng khám Ngũ quan liêu (Tai Mũi Họng, Mắt,..)
*
TRỊNH THỊ DIỆU THƯỜNGPGS TS BSThần ghê – Cơ xương khớp – Nội tổng quát – Y học tập cổ truyềnSáng đồ vật 5(7h00 – 11h30)
*
LƯU THỊ HIỆPPGS TS BSY học tập cổ truyềnChiều thứ hai (13h00 - 16h30)Sáng máy 6(7h00 – 11h30)
*
NGUYỄN THỊ SƠNTS BSNội Tim mạch – Nội bao quát – Y học cổ truyềnSáng đồ vật 4(7h00 – 11h30)
*
NGUYỄN NGÔ LÊ MINH ANHTS BSNội tổng quát – Phụ khoa -Nam khoa – tai mũi họng – domain authority liễu – Y học cổ truyềnSáng thứ 2, sáng thiết bị 3(7h00 – 11h30)*Thứ 2, lắp thêm 3, máy 5 (7h00 - 11h30, 13h00 - 16h30)*Phòng khám domain authority - thẩm mỹ và làm đẹp YHCT
*
NGUYỄN VĂN ĐÀNThS BSNội thần tởm – Nội tổng thể – Y học tập cổ truyềnSáng thiết bị 2(7h00 – 11h30)*Thứ 2, sản phẩm công nghệ 4 (7h00 - 11h30, 13h00 - 16h30), Sáng thứ 6 (7h00 - 11h30)*Phòng khám Nhi Khoa YHCT
*
KIỀU XUÂN THYThS BSNội tổng thể – Y học tập cổ truyềnSáng sản phẩm công nghệ 4 (7h00 – 11h30)Chiều đồ vật 5 (13h00 - 16h30)
*
TRẦN THU NGAThS BSNội bao quát – Y học tập cổ truyềnSáng trang bị 5(7h00 – 11h30)*Thứ 4, vật dụng 6 (7h00 - 11h30, 13h00 - 16h30), sản phẩm công nghệ 7 (7h00 - 11h30)*Phòng khám domain authority - thẩm mỹ và làm đẹp YHCT
*
HUỲNH TẤN VŨBS CKIIY học tập cổ truyềnSáng vật dụng 3 – Sáng sản phẩm công nghệ 5 (7h00 – 11h30)
*
BÙI PHẠM MINH MẪNThS BSThần khiếp – Cơ xương khớp – Nội bao quát – Y học tập cổ truyềnSáng thứ 3 (7h00 – 11h30)
*
NGÔ THỊ KIM OANHThS BSThần tởm – Cơ xương khớp – Nội tổng thể – Y học tập cổ truyềnChiều thứ 2 (13h00 - 16h30)*Sáng sản phẩm công nghệ 4 (7h00 - 11h30)Sáng lắp thêm 6 (7h00 – 11h30)*Phòng thăm khám Nhi Khoa YHCT
*
LÊ HOÀNG SƠNThS BSCơ xương khớp – Nội tổng thể – Y học cổ truyềnSáng máy 4 (7h00 – 11h30)
*
NGUYỄN THÁI LINHThS BSNội tổng quát – Y học tập cổ truyềnChiều lắp thêm 6 (13h00 – 16h30)*Sáng máy 2, sản phẩm công nghệ 5 (7h00 - 11h30), Chiều sản phẩm 4 (13h00 - 16h30)*Phòng đi khám Ngũ quan tiền (Tai Mũi Họng, Mắt,..)
*
NGUYỄN THÁI DƯƠNGThS BSNhi khoa – Nội tổng thể – Y học cổ truyềnThứ 3 (7h00 - 11h30, 13h00 - 16h30), đồ vật 7 (7h00 - 11h30)Phòng thăm khám Nhi Khoa YHCT
*
VŨ THỊ LY NAThS BSNội bao quát – Y học tập cổ truyềnChiều sản phẩm công nghệ 4 (13h00 – 16h30)
*
TRẦN HOÀNGThS BSThần gớm – Tiêu hoá – Nội tổng quátChiều lắp thêm 3 (13h00 – 16h30) – Sáng lắp thêm 7 (7h00 – 11h30)
*
CAO THỊ THÚY HÀThS BSNội tổng quát – tai-mũi-họng – Mắt– Y học tập cổ truyềnThứ 3 (7h00 - 11h30, 13h00 - 16h30)Chiềuthứ 5 (13h00 - 16h30)Sáng vật dụng 6 (7h00 – 11h30)Phòng xét nghiệm Ngũ quan
*
NGÔ THỊ BÉ TƯBS CKINội tổng quát – Y học tập cổ truyềnSáng thiết bị 4 (7h00 – 11h30)
*
NGUYỄN THỊ DIỄM HƯƠNGBS CKINội bao quát – Y học cổ truyềnSáng lắp thêm 5 (7h00 – 11h30)
*
LÊ THỊ THUÝ HẰNGBS CKICơ xương khớp – Nội tổng quát – Y học tập cổ truyền(CÔNG TÁC DÀI HẠN)
*
NGUYỄN TRẦN NHƯ THUỶBS CKINội tổng thể – Y học tập cổ truyềnSáng thiết bị 3 (7h00 – 11h30)
*
LÂM NGUYỄN THUỲ ANBS CKINội bao quát – Y học cổ truyềnSáng đồ vật 7 (7h00 – 11h30)
*
ÂU VĂN KHÊBSNội bao quát – Y học cổ truyềnSáng thứ 2 (7h00 – 11h30)
*
BÙI THỊ YẾN NHIBSCơ xương khớp – Nội tổng quát – Y học tập cổ truyềnChiều đồ vật 4, lắp thêm 5 (13h00 – 16h30)Sáng máy 6 - lắp thêm 7 (7h00 - 11h30)*Chiều lắp thêm 5, lắp thêm 6 (13h00 - 16h30)*Phòng thăm khám Nhi Khoa YHCT
*
NGUYỄN PHỐI HIỀNBSNội tổng quát – Y học tập cổ truyềnChiều sản phẩm công nghệ 4 (13h00 – 16h30), Sáng sản phẩm công nghệ 7 (7h00 – 11h30)
*
PHẠM ÁNH NGÂNBSNội tổng thể – Y học cổ truyềnSáng đồ vật 6 (7h00 – 11h30)
*
VÕ VĂN LONGBS CKINội bao quát - Thần kinh - Cơ xương khớp - Y học cổ truyềnChiều sản phẩm công nghệ 6 (13h00 - 16h30)
*
LÊ THỊ LAN HƯƠNGThS BSNội tổng quát - tai-mũi-họng - mắt - Y học cổ truyềnChiều thứ hai (13h00 - 16h30)*Sáng thiết bị 5, lắp thêm 7 (7h00 - 11h30), chiều vật dụng 6 (13h00 - 16h30)*Phòng đi khám Ngũ quan
*
BÙI HUY CẬNBSNội tổng thể - Cơ xương khớp - Y học tập cổ truyềnChiều thứ 5 (13h00 - 16h30)
*
LÊ THIỆN KIM HỮUBS CKINội tổng thể - Y học tập cổ truyềnChiều trang bị 3 (13h00 - 16h30)

*

TRẦN THỊ THU LIỄUBS CKINội tổng quát - Y học cổ truyềnThứ 3 mặt hàng tuần (7h00 - 11h 30, 13h00 - 16h30)