Khi nhập 1 đoạn văn bạn dạng hoặc khi sử dụng hàm để bóc 1 đoạn văn phiên bản ra từ bỏ đoạn văn bản khác, chúng ta thường hay yêu cầu viết hoa chữ cái thứ nhất trong đoạn văn phiên bản đó. Dẫu vậy trong Excel không có hàm làm sao trực tiếp giúp họ làm việc này. Hãy cùng Học Excel Online tìm hiểu cách viết hoa vần âm đầu trong Excel nhé.

Bạn đang xem: Lệnh viết hoa chữ cái đầu trong excel


Công thức đưa chữ cái đầu tiên thành chữ in hoa

Trong Excel có một trong những hàm liên quan tới việc chuyển vần âm thường thành chữ in hoa như:

Hàm UPPER giúp chuyển toàn bộ đoạn text lịch sự dạng in hoaHàm PROPER góp in hoa chữ cái đầu tiên sau mỗi khoảng tầm trắng (hay dấu cách)

Nhưng hai hàm này đều không hỗ trợ chúng ta đạt ngay được mục đích là chỉ viết hoa chữ cái đầu tiên của đoạn văn bản. Do đó để hoàn toàn có thể làm được điều này, bọn họ cần nên tùy thay đổi một chút.

Các cách thực hiện

Bước 1: tách ký tự đầu tiên của đoạn văn bản

Sử dụng hàm LEFT để bóc ký tự đầu tiên trong đoạn văn bản, trong đó tham số Num_chars hoàn toàn có thể nhập là một trong những hoặc không yêu cầu nhập.

Xem thêm: Không Có Đường Hôn Nhân - Top 9 Chỉ Tay Của Người Không Kết Hôn 2022

LEFT(đoạn văn bản) = cam kết tự đầu tiên trong đoạn văn bản

Bước 2: Viết hoa ký tự được bóc bởi hàm LEFTĐể viết hoa ký kết tự này, bạn cũng có thể sử dụng hàm UPPER hoặc hàm PROPER đều được

Cách viết:

UPPER(LEFT(đoạn văn bản))

PROPER(LEFT(đoạn văn bản))

Bước 3: tách bóc phần còn lại của đoạn văn bạn dạng sau ký tự đầu tiên

Điều này được hiểu chủ yếu là đoạn văn bản bỏ đi ký tự đầu tiên. Có 2 cách để rước phần câu chữ này:

Cách 1: dùng hàm RIGHT

Tức là họ sẽ lấy cam kết tự theo hướng từ cần trang trái của đoạn văn bản, không bao gồm ký tự đầu tiên = các loại bỏ đi 1 ký kết tự

Num_chars vào hàm RIGHT đã là độ lâu năm cả đoạn văn bản – 1

RIGHT(đoạn văn bản, len(đoạn văn bản) – 1)

Cách 2: dùng hàm MID

Tức là chúng ta sẽ lấy theo hướng từ trái thanh lịch phải, trong đó xuất phát điểm từ vị trí trang bị 2, độ dài đoạn bắt buộc lấy = độ dài đoạn văn phiên bản – 1 cam kết tự.

MID(đoạn văn bản, 2, len(đoạn văn bản) -1)

Bước 4: Nối phần cam kết tự đầu đã viết hoa với phần còn lại của đoạn văn bản

Nối kết quả ở cách 2 với bước 3 vị dấu và hoặc hàm nối chuỗi CONCATENATE (có thể viết là CONCAT)

Một số lấy ví dụ minh họa

*

Ví dụ 1: cái 2: cần sử dụng hàm UPPER với hàm RIGHTVí dụ 2: loại 4: sử dụng hàm PROPER và hàm RIGHTVí dụ 3: dòng 6: cần sử dụng hàm UPPER với hàm MID

Nâng cao

Với phương thức này, các bạn có thể mở rộng lớn thêm bẳng cách thực hiện hàm MID cầm hàm LEFT để rất có thể viết hoa 1 ký kết tự cụ thể nào đó nằm giữa trong chuỗi text, thay vì chưng chỉ viết hoa chữ cái đầu tiên.

Ví dụ: Viết hoa toàn bộ từ đầu tiên trước dấu biện pháp trong đoạn Text

*

Cách làm:

Thay vì dùng hàm LEFT bạn có thể thay bằng hàm MID cũng có thể có thể được. Độ dài ký kết tự buộc phải lấy công thêm tới vị trí dấu cách đầu tiên, xác định bởi vì hàm SEARCHPhần còn lại của đoạn text xác định vị hàm RIGHT, độ dài đoạn text đề nghị lấy của hàm RIGHT tính bằng toàn bộ độ dài đoạn text trừ đi vị trí dấu cách đầu tiên

Như vậy chỉ cần ứng dụng thêm hàm search chúng ta đã có thể tùy biến cách thức này tương đối linh hoạt rồi. Chúc chúng ta thành công!