CÁC HÀM XỬ LÝ CHUỖIA. Hàm Left()Hàm Left() trong Excel là giữa những hàm cơ phiên bản trong Excel dùng làm xử lý chuỗi. Nội dung bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết về cách làm và cách thực hiện của hàm Left vào Excel.Video hướng dẫn tự học tập Excel - bài xích 4 - Hàm cách xử trí chuỗi Left Right Mid
Video chỉ dẫn tự học tập Excel - bài xích 4 - Hàm cách xử lý chuỗi Left Right Mid1. Tác dụng của hàm Left() trong Excel
Hàm Left() dùng để đưa ra n ký tự từ phía bên trái của chuỗi (Text).
2. Cấu trúc của hàm Left trong ExcelLEFT(Chuỗi ,)Giải thích:
Chuỗi: Là chuỗi văn bạn dạng có chứa những ký tự nên lấy ra.

Bạn đang xem: Kết hợp hàm left và len

Số ký tự: Là số ký tự muốn kéo ra từ phía trái của Chuỗi đã cho.Lưu ý:Số ký tự mang ra phải lớn hơn hoặc bằng không.Nếu số ký tự mang ra lớn hơn độ dài của văn bản thì hàm Left() vẫn trả về toàn bộ văn bản.Nếu số ký tự kéo ra bỏ trống thì nó được gán cực hiếm mặc định là 1.3. Lấy một ví dụ về hàm Left() vào ExcelVí dụ 1:LEFT (“Tin Hoc Van Phong”, 3) = TinHàm Left() sẽ lôi ra 3 ký kết tự từ bên trái của chuỗi “Tin Hoc Van Phong”.B. Hàm Right()1. Tác dụng của hàm Right() trong ExcelHàm Right() dùng để mang ra n ký kết tự từ bên buộc phải chuỗi (Text).2. Cách làm của hàm Right() vào ExcelRIGHT (Chuỗi, )Giải thích:Chuỗi: Là chuỗi văn phiên bản có chứa những ký tự cần lấy ra.Số ký tự: Là số ký tự muốn kéo ra từ bên yêu cầu của Chuỗi sẽ cho.Lưu ý:Số ký tự lôi ra phải lớn rộng hoặc bằng không.Nếu số ký tự lấy ra lớn hơn độ dài của văn bản thì hàm Right() đã trả về toàn bộ văn bản.Nếu số ký tự lấy ra bỏ trống thì nó được gán quý hiếm mặc định là 1.3. Ví dụ về hàm Right() vào Excel
Ví dụ 1:RIGHT
(“Tin Hoc Van Phong”,4) = PhongHàm Right() sẽ mang ra 4 ký kết tự trường đoản cú bên đề xuất chuỗi “Tin Hoc Van Phong”.Ví dụ 2: thực hiện Hàm Left() cùng Right()Cho bảng dữ liệu sau. Hãy điền công dụng vào cột Mã PB cùng Số hiệu. Biết rằng:+ Mã PB là 3 cam kết tự đầu của Mã NV+ Số hiệu là 3 cam kết tự cuối của Mã NV

Ví dụ cách làm của hàm Left() và Right() trong Excel

Kết quả áp dụng Công thức của hàm Left() và Right() vào Excel

Quảng cáo


C. Hàm Mid()1. Công dụng của hàm Mid() trong Excel
Hàm Mid() dùng để mang ra n ký tự của chuỗi (Text) từ ngay vị trí bắt đầu được chỉ định2. Kết cấu của hàm Mid() trong ExcelMID(Chuỗi ,Vị trí bắt đầu, )Giải thích:Chuỗi: Là chuỗi văn phiên bản có chứa những ký tự yêu cầu lấy ra.Vị trí bắt đầu: Vị trí bắt đầu để mang n ký tự từ trong chuỗi vẫn choSố ký tự: Là số cam kết tự muốn lấy ra từ tức thì vị trí bước đầu của Chuỗi sẽ cho.

Xem thêm:

Lưu ý:Nếu địa điểm bắt đầu lớn hơn độ dài văn bản, thì hàm Mid() trả về "" (văn bản trống).Nếu địa chỉ bắt đầu nhỏ rộng độ dài văn bản, dẫu vậy vị trí bắt đầu cộng với số ký tự vượt quá độ dài văn bản, thì hàm Mid() trả về các ký tự đến cuối của văn bản.3. Ví dụ về hàm Mid() vào ExcelVí dụ 1:Mid (“Tin Hoc Van Phong”, 5, 3) = HocHàm Mid() sẽ lấy ra 3 ký tự từ vị trí ban đầu là số 5 (chữ H) của chuỗi “Tin Hoc Van Phong”.D. Hàm Len()1. Tác dụng của hàm Len() trong ExcelHàm Len() dùng làm đếm chiều lâu năm (số cam kết tự) của chuỗi (Text)2. Cấu trúc của hàm Len() trong ExcelLEN(Chuỗi)Giải thích:Chuỗi: Là chuỗi văn bạn dạng có chứa những ký tự bắt buộc đếm tổng chiều dài từng nào ký tự.3. Lấy ví dụ như về hàm Len() trong ExcelVí dụ 1:Len(“Tin Hoc Van Phong”) = 17Hàm Len() đã đếm tổng số ký tự của chuỗi “Tin Hoc Van Phong”.Ví dụ 2: kết hợp sử dụng những hàm Left(), Right(), Mid(), Len().Cho bảng dữ liệu sau. Hãy sử dụng những hàm Left(), Right(), Mid(), Len() điền công dụng vào các cột Loại, Mã Hàng với Công Suất. Biết rằng:+ Loại là 1 trong ký từ bỏ đầu của Mã SP+ Mã Hàng là những ký tự sản phẩm 2, 3, 4 của Mã SP+ Công Suất là các ký từ từ lắp thêm 6 đến khi kết thúc của Mã SP
*

Kết thích hợp sử dụng các hàm Left(), Right(), Mid(), Len()Hướng dẫn
: nhờ vào mô tả ta có:+ Cột Loại: là một trong những ký trường đoản cú đầu của Mã SP. Phải lấy 1 ký tự nằm bên cạnh trái nên vận dụng hàm Left() vào Excel vào phương pháp tại ô B3 = Left(B3,1) => A+ Cột Mã Hàng: Là các ký tự trang bị 2, 3, 4 của Mã SP. Bởi vậy ta bắt buộc lấy những ký tự sản phẩm 2, 3, 4 nằm ở vị trí giữa vào Mã SP. Áp dụng hàm Mid() vào Excel vào công thức tại ô C3 = Mid(C3,2,3) => JAN+ Cột Công Suất: Là những ký trường đoản cú từ trang bị 6 cho đến khi kết thúc của Mã SP. Lấy các ký tự ngơi nghỉ bên cần nên áp dụng hàm Right() trong Excel. Nhưng bởi vì chiều nhiều năm của Mã SP sinh sống từng ô khác nhau. Ví dụ: Ô A3 bao gồm chiều lâu năm của chuỗi là 8, còn ô A4 lại sở hữu chiều lâu năm của chuỗi là 9. Bắt buộc phải vận dụng thêm hàm Len() kết phù hợp với hàm Right() để mang giá trị năng suất trong Mã SP. Công thức tại ô D3 = Right(D3, len(A3) – 5)) => 6.5.Trong đó Len(A3) nhằm đếm tổng chiều dài những ký từ bỏ của ô A3 (= 8) rồi sau đó trừ (- 5) 5 cam kết tự cố định bên trái (AJAN_) ta sẽ tiến hành số ký tự đề xuất lấy đến hàm Right() là 3.
*

Kết quả áp dụng những hàm trên vào công thức tại những ôVIDEO HƯỚNG DẪN HÀM XỬ LÝ CHUỖI
Chúc chúng ta thành công!Tag: hàm xử lý chuỗi, si mê xu ly chuoi, hàm left, say mê left, hàm right, đam mê right, hàm cách xử lý chuỗi trong excel, si xu ly chuoi vào excel, hàm left trong excel, hàm right trong excel, tê mê left vào excel, mê mẩn right trong excel, hàm len, say đắm len, hàm len trong excel, tê mê len trong excel