Từng phân tử mưa dịu rơi rơi vào tim, từ ngày em ra đi anh đắng cay.Nắm chặt tay cụ xua đi bao nỗi niềm, ghi nhớ về em fan dấu yêu thương ơi.Cần bờ vai của em ôm thật lâu, phải nụ hôn đậm sâu gần như đêm thâu. Lốt lệ rơi thiết yếu nơi phía trên bao kỷ niệm, bỗng fan đi ko một lời.Tình yêu thương ấy như new hôm qua, hạnh phúc xưa bắt buộc xóa nhòa,Giữa vô vàn vạn nỗi nhức không đếm được.Tình yêu ấy bỗng biến tung mau, cùng từ đây mình mãi xa nhau. Đâu đa số chiều mình sánh vai đắm say bởi yêu.Niềm đau ấy anh giữ lại riêng mình, nhìn nơi đâu cũng thấy trơn hình. Hy vọng một tương lai nắng lên mang đến anh thấy em.Niềm nhức ấy chôn cất trong lòng, từng ngày một anh thì thầm nuôi hi vọng. Để một ngày lại sở hữu em trong tầm tay.


Bạn đang xem: Hinh Bong Em Remix

Từng phân tử mưa vơi rơi lâm vào tim, từ ngày em ra đi anh đắng cay.Nắm chặt tay cụ xua đi bao nỗi niềm, lưu giữ về em người dấu yêu ơi.Cần bờ vai của em ôm thiệt lâu, phải nụ hôn đậm sâu đều đêm thâu. Vệt lệ rơi chính nơi đây bao kỷ niệm, bỗng tín đồ đi ko một lời.Tình yêu ấy như new hôm qua, niềm hạnh phúc xưa chẳng thể xóa nhòa,Giữa muôn ngàn vạn nỗi đau không đếm được.Tình yêu ấy bỗng dưng biến tung mau, và từ phía trên mình mãi xa nhau. Đâu đều chiều mình sánh vai đắm say do yêu.Niềm đau ấy anh giữ lại riêng mình, nhìn ở đâu cũng thấy bóng hình. ý muốn một tương lai nắng lên cho anh thấy em.Niềm đau ấy chôn đậy trong lòng, từng ngày một anh âm thầm nuôi hi vọng. Để một ngày lại sở hữu em trong khoảng tay.


*niềm hạnh phúc Là Điều đơn giản và giản dị

bởi Cường

*
6.308.400


http://musicmd1fr.facestock.vn.net/bucket-image-facestock.vn/images/singer/20120119/VRmnWPmqhIA7FqmoIdpD5b23601489c0c.jpg

yêu Cô đồng bọn F2

bởi Cường

*
5.260.465


http://musicmd1fr.facestock.vn.net/bucket-image-facestock.vn/images/singer/20120119/VRmnWPmqhIA7FqmoIdpD5b23601489c0c.jpg

Xem thêm: Cách Làm Rạm Rang Me Chua Ngọt, Giòn Rụm Cực Bắt Cơm, Rạm Rang Me

http://musicmd1fr.facestock.vn.net/bucket-image-facestock.vn/images/singer/20201124/jyhsFyjq0iQ7TlaPBgRa5fbc8b5ce915a.jpg
http://musicmd1fr.facestock.vn.net/bucket-image-facestock.vn/images/singer/20210325/XaVZzPzYZdTRyclZXX9q605c4c881a62e.jpg
http://musicmd1fr.facestock.vn.net/bucket-image-facestock.vn/images/singer/20220315/dOOGgumpsbngiArUF6kV623047f9c4026.jpg
http://musicmd1fr.facestock.vn.net/bucket-image-facestock.vn/images/singer/20210426/b2a2zqu8P3f96uExLnic60862fbf8cdb0.jpg
http://musicmd1fr.facestock.vn.net/bucket-image-facestock.vn/images/singer/20190920/blMpa6yQFW79yu564ygq5e844d1c0c97f.jpg
http://musicmd1fr.facestock.vn.net/bucket-image-facestock.vn/images/singer/20201124/jyhsFyjq0iQ7TlaPBgRa5fbc8b5ce915a.jpg
http://musicmd1fr.facestock.vn.net/bucket-image-facestock.vn/images/singer/20170525/7kNn905yS8J4lXxpb1FZ5f97867a56c53.jpg
http://musicmd1fr.facestock.vn.net/bucket-image-facestock.vn/images/singer/20120119/x6cRoJjbm9Nbzi1P33Dw5c331913b5e05.jpg