Trong nội dung bài viết này, Học Excel Online đang hướng dẫn các bạn nhiều cách khác nhau để thay đổi thời gian thành số thập phân, thay đổi giờ ra phút vào excel với ngược lại.

Bạn đang xem: Đổi giờ ra số trong excel


Cách biến đổi thời gian thành giờ đồng hồ trong Excel:Cách thay đổi thời gian thành phút trong ExcelCách chuyển đổi thời gian thành giây vào Excel

Cách biến hóa thời gian thành số thập phân vào Excel:

Nhìn chung, gồm 3 cách để chuyển giá bán trị thời hạn thành số thập phân : phép toán, hàm CONVERT hoặc gắn ghép 3 hàm thời gian với nhau.

Cách dễ nhất để đổi khác thời gian thành số thập phân vào Excel là nhân giá trị thời hạn gốc cùng với số giờ, phút, giây vào ngày:

Để đổi khác thời gian lịch sự giờ, nhân số thời hạn với 24 (số tiếng trong một ngày).

Để biến đổi thời gian sang phút, nhân với thời hạn với 1440 (số phút vào một ngày = 24 * 60).

Để biến đổi thời gian quý phái giây, nhân với thời hạn với 86400 (số giây trong một ngày = 24 * 60 * 60).

 

*


*

*

Cách thay đổi thời gian thành giờ đồng hồ trong Excel:

Phần này sẽ gợi ý 3 công thức khác biệt để biến hóa giờ từ bỏ định dạng thời hạn tiêu chuẩn (hh:mm:ss) thành một số trong những thập phân.

Công thức 1: Phép toán

Bạn đã hiểu phương pháp nhanh nhất để thay đổi giá trị thời hạn thành khoảng thời gian trong Excel – bằng cách nhân cùng với 24, ví dụ là khoảng thời gian trong một ngày:

=A2*24 (A2 là quý giá thời gian)

Để mang Complete hours, nhập phương pháp hàm INT để cho phần lẻ: =INT(A2*24)

 

*

Công thức 2: Hàm CONVERT

Một giải pháp khác nhằm thực hiện đổi khác thời gian > tiếng là áp dụng công thức CONVERT:

=CONVERT(A2, “day”, “hr”)

Công thức 3: Hàm HOUR, MINUTE, SECOND

Cuối cùng, chúng ta có thể sử dụng công thức phức hợp hơn. Xuất các đơn vị thời hạn bằng các hàm thời hạn HOUR, MINUTE, SECOND sau đó chia số phút đến 60 và phân tách số giây mang lại 3600 và đo lường và tính toán kết quả:

=HOUR(A2) + MINUTE(A2)/60 + SECOND(A2)/3600

Cách thay đổi thời gian thành phút vào Excel

Ba cách thức tương tự rất có thể sử dụng để biến hóa phút tự định dạng thời hạn tiêu chuẩn thành số thập phân.

Công thức 1: Phép toán

Để đổi khác thời gian thành phút, bạn nhân thời gian với 1440 – số phút vào một ngày (24 giờ đồng hồ * 60 phút = 1440 phút):

=A2*1440 (A2 là quý giá thời gian)

Để đem Complete minutes, nhập phương pháp hàm INT như ví dụ như trước: =INT(A2*1440). Kết quả như trong hình bên dưới đây:

 

*

Công thức 2: Hàm CONVERT

Để biến đổi giờ > phút bằng hàm CONVERT(number, from_unit, to_unit), hỗ trợ ‘day’ là đơn vị chức năng được biến đổi và ‘mn’ là solo vị đổi khác thành:

=CONVERT(A2, “day”, “mn”)

Công thức 3: Hàm HOUR, MINUTE, SECOND

Một giải pháp khác để mang số phút là nhân khoảng thời gian với 60, phân chia số giây mang lại 60:

=HOUR(A2)*60 + MINUTE(A2) + SECOND(A2)/60

Cách chuyển đổi thời gian thành giây vào Excel

Công thức 1: Phép toán

Nhân thời hạn với 86400 – số giây trong một ngày (24 tiếng * 60 phút * 60 giây = 86400)

=A2*86400

*

Công thức 2: Hàm CONVERT

Công thức tựa như ví dụ mặt trên, chỉ khác ở việc thay đơn vị ‘day’ thành ‘sec’:

=CONVERT(A2, “day”, “sec”)

Công thức 3: Hàm HOUR, MINUTE, SECOND

Sử dụng hàm HOUR, MINUTE, SECOND như hai ví dụ trước:

=HOUR(A2)*3600 + MINUTE(A2)*60 + SECOND(A2)

Chú ý.

Nếu có bất kỳ công thức nào cho kết quả là cực hiếm định dạng time, chỉ cần biến đổi định dạng thành General để hiển thị hiệu quả hiển thị số.Để chuyển đổi thời gian thành số thập phân, định hình General cho ô tính. Như vậy, 23:59:59 đã được biến hóa thành 0.99999, 06:00 AM thành 0.25, với 12:00 PM thành 0.5. Giả dụ phần nguyên của số biến hóa lớn rộng 0, điều đó tức là ô tính của chúng ta đang cất giá trị của ngày tháng và thời gian.

Cách bóc ngày tháng cùng giờ vào Excel

Như thường xuyên thấy, trang tính Excel rất có thể chứa ngày tháng và thời gian trong và một ô tính, trong khi bạn có nhu cầu tách chúng ra thành hai ô riêng rẽ biệt.

Hãy hãy nhờ rằng trong hệ thống Excel, quý giá ngày tháng được hiển thị ở đoạn nguyên và giá trị thời gian được hiển tỉnh thành phần lẻ thập phân. Bạn có thể xuất giá trị ngày tháng bởi hàm INT – hàm này sẽ làm cho tròn ô tính theo quý hiếm nguyên ngay gần nhất.

Xem thêm:

Giả sử ngày tháng và thời hạn gốc vào cột A, cách làm sau sẽ kết thúc việc tách:

=INT(A2)

 

*

Để xuất phần thời gian, trừ hiệu quả mới nhận thấy cho giá trị ngày tháng và thời gian gốc :

=A2-B2

Cột A đựng giá trị thời gian và ngày tháng gốc, cột B cất giá trị ngày tháng được xem bởi hàm INT.

Nếu bạn không thích giá trị thời hạn liên kết với phần tháng ngày (ví dụ, bạn cũng có thể muốn xóa cột ngày tháng sau này), chúng ta có thể sử dụng hàm MOD, bí quyết như sau:

=MOD(A2,1)

 

*

Chú ý. Nếu phần ngày tháng và thời gian không hiển thị theo ý bạn, biến hóa định dạng của cột new lần lượt thành Date Time.

Cách viết thời hạn bằng chữ vào Excel

Đôi khi, chúng ta cần biến đổi thời gian thành format “# ngày, # giờ, # phút với # giây”. Như vậy, chúng ta đã biết những thành phần của công thức:

Sử dụng hàm INT để xuất ngàySử dụng hàm HOUR, MINUTE với SECOND để xuất những đơn vị tương ứng.Kết nối tất cả thành phía bên trong công thức

Giả sử chúng ta có thời điểm tổ chức sự kiện trong cột B bước đầu từ ô B4, và ngày tháng thời gian hiện trên trong ô B1 là công dụng của hàm =NOW().

Công thức nhằm tính chênh lệch thời hạn rất đơn giản= B4- $B$1. Tất nhiên, không có gì chống cản chúng ta trừ thời điểm hiện nay trực tiếp với = B4-NOW().

Bây giờ, hãy chế tạo một bộ đếm hiển thị số ngày, giờ, phút và giây còn lại đến lúc mỗi sự khiếu nại xảy ra.

*

Công thức vào ô D4 như sau :

=INT(C4) và ” days, ” và HOUR(C4) & ” hours, ” & MINUTE(C4) & ” minutes và ” & SECOND(C4) và ” seconds”

*

Nếu bạn bỏ cực hiếm 0 như trong ô D6, D7 sinh hoạt trên, hãy thêm hàm IF vào như sau:

=IF(INT(C4)>0, INT(C4)&” days, “,””) và IF(HOUR(C4)>0, HOUR(C4) & ” hours, “,””) và IF(MINUTE(C4)>0, MINUTE(C4) và ” minutes và “,””) và IF(SECOND(C4)>0, SECOND(C4) & ” seconds”,””)

Tất cả quý hiếm 0 đã được một số loại bỏ.

*

Chú ý. Khi một trong những công thức trên ra số âm, lỗi #NUM! sẽ xuất hiện. Điều này xảy ra khi bạn lấy giá trị bé dại hơn trừ cho thời gian lớn hơn.

Chuyển đổi format text thành time vào Excel

Nếu công thức thời hạn và các phép tính không áp dụng được, lỗi định hình text cho giá trị thời gian hoàn toàn có thể là nguyên nhân. Cách sớm nhất có thể để trị lỗi là sử dụng hàm TIMEVALUE.

=TIMEVALUE(time_text)

Time_text là chuỗi text mà Excel hoàn toàn có thể nhận biết được trong ngẫu nhiên định dạng thời hạn nào, ví dụ:

=TIMEVALUE(“6:20 PM”)

=TIMEVALUE(“6-Jan-2015 6:20 PM”)

=TIMEVALUE(A2), trong các số ấy ô A2 chứa chuỗi text.

*

Như chúng ta thấy, công thức chứa ô tham chiếu chuỗi text tương xứng cung cấp tác dụng giống hệt nhau. Ngoại trừ ra, hãy để ý đến chuỗi thời hạn (giá trị text) được căn lề trái vào ô A2 cùng A6, được căn lề buộc phải sau khi biến đổi thành format time trong cột D.

Chuyển đổi format time thành text vào Excel

Giả sử, tệp Excel của chúng ta được định dạng time như “8:30:00 AM” và bạn muốn chuyển bọn chúng thành định hình text. Việc đổi khác định dạng ô quý phái text không thể áp dụng được bởi vì điều này sẽ đổi khác giá trị thời gian thành dạng số. Ví dụ: 8:30:00 AM đã được đổi khác thành số thập phân 0.354166666666667

Sử dụng hàm TEXT để biến đổi giá trị số thành text, ví dụ:

=TEXT($A2,”h:mm:ss”)

Hình sau đây minh họa một số trong những kiểu định dạng khác:

*

Chuyển đổi định dạng number thành time vào Excel

Nếu bạn có danh sách các số như 1, 2, 3.5 và bạn có nhu cầu chuyển đổi bọn chúng thành định dạng giờ, ví dụ 1:00:00, 2:00:00 or 3:30 AM, triển khai theo các bước sau:

Chia những số đến 24 (24 là thời gian mỗi ngày). Bí quyết =A2/24Chọn các ô tính chứa kết quả công thức, nhấp bắt buộc và lựa chọn Format Cells hoặc dấn Ctrl + 1. Hộp thoại Format Cells xuất hiện, chọn Time nghỉ ngơi phía phía bên trái bảng bên dưới Category, và lựa chọn định dạng bạn có nhu cầu ở phía bên phải bảng dưới Type.

*

Ngoài ra để nâng cấp hơn kỹ năng và kiến thức về Excel, các chúng ta cũng có thể tham gia khóa học EX101 – Excel từ cơ bạn dạng tới nâng cấp dành cho tất cả những người đi làm của khối hệ thống Học Excel Online. Trong khóa đào tạo này các bạn sẽ được mày mò những kỹ năng đầy đủ, có khối hệ thống về những hàm, những công thế của Excel, việc ứng dụng những hàm, lao lý đó vào vào công việc. Hiện nay hệ thống có rất nhiều ưu đãi cho bạn khi đăng ký khóa huấn luyện này. Thông tin chi tiết xem tại: