0" style="position: relative" class="selectedkeyword" onmouseover="$(this).children("ul, div.line").show()" onmouseout="$(this).children("ul, div.line").hide()">
*

*


facestock.vn chưa xuất hiện bình luận/đánh giá về địa điểm này!Hãy là người đầu tiên đóng góp bình luận & reviews về địa điểm này.
*


mlin ko gian nhỏ và hay phải đứng để ăn uống :((Nhưng kem ngon khỏi yêu cầu bàn