Đêm chong đèn ngồi nhớ lại Từng mẩu truyện ngày xưa. Mẹ về đứng dưới mưa Che đàn con ở ngủ Canh từng bước đi thù. Bà mẹ ngồi bên dưới cơn mưa. Chị em lội qua nhỏ suối, dưới mưa bom không phải lo ngại Mẹ nhẹ nhàng chuyển lối, Tiễn bé qua núi đồi. Mẹ chìm trong đêm tối, Gió mưa tóc đậy lối nhỏ đi. Đêm chong đèn ngồi ghi nhớ lại Từng mẩu truyện ngày xưa. Bà mẹ về đứng bên dưới mưa, đậy tứng căn nhà nhỏ dại Xóa sạch vết nhỏ về mẹ ngồi dưới trận mưa Mẹ là gió uốn quanh, trên đời bé thầm yên ổn Trong câu hát thanh bình. Người mẹ làm gió ao ước manh. Bà mẹ là nước cất chan, Trôi dùm bé phiền muộn đến đời mãi trong lành bà bầu chìm bên dưới gian nan.

Bạn đang xem: Đêm chong đèn ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa


Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Lương Thế Thành ‘Kiềm Chế’ Khi Thấy Thúy Diễm Công Khai Mối Tình Đầu

Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.