Excel cho facestock.vn 365 Excel cho facestock.vn 365 dành đến máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Hàm IF là trong những hàm phổ biến nhất trong Excel, hàm này chất nhận được bạn triển khai so sánh lô-gic giữa một giá bán trị với giá trị bạn mong muốn muốn.

Bạn đang xem: Cú pháp hàm if trong excel

Vì vậy, một câu lệnh IF có thể có nhì kết quả. Tác dụng đầu tiên là nếu so sánh của người tiêu dùng là True, tác dụng thứ nhì là nếu so sánh của khách hàng là False.

Ví dụ: =IF(C2 = Có,1,2) cho thấy thêm IF(C2 = Có, thì trả về 1, còn nếu như không thì trả về 2).


*

Dùng hàm IF, một trong các hàm xúc tích và ngắn gọn để trả về một quý giá nếu điều kiện đúng và trả về quý giá khác nếu điều kiện sai.

IF(logical_test, value_if_true, )

Ví dụ:

=IF(A2>B2,"Vượt dự toán","OK")

=IF(A2=B2,B4-A4,"")

tên đối số

Mô tả

logical_test (bắt buộc)

Điều khiếu nại bạn muốn kiểm tra.

value_if_true (Bắt buộc)

Giá trị bạn muốn trả về nếu tác dụng của logical_test là ĐÚNG.

Xem thêm: Hoa Hậu Diễm Hương Mặt Mộc Khác Lạ, Mặt Mộc Xinh Đẹp Của Dàn Hoa Hậu Việt Nam

value_if_false (Tùy chọn)

Giá trị bạn có nhu cầu trả về nếu kết quả của logical_test là SAI.


Các lấy ví dụ hàm IF solo giản

*

=IF(C2=”Có”,1,2)

Trong ví dụ làm việc trên, ô D2 cho biết: IF(C2 = Có, thì trả về 1, còn nếu không thì trả về 2)

*

=IF(C2=1,”Có”,”Không”)

Trong lấy một ví dụ này, bí quyết trong ô D2 mang đến biết: IF(C2 = 1, thì trả về Có, còn nếu như không thì trả về Không)Như các bạn thấy, hàm IF rất có thể được áp dụng để đánh ngân sách văn bản và giá trị. Hàm còn có thể được sử dụng để đánh giá lỗi. Bạn sẽ không bị tinh giảm chỉ chất vấn xem một câu chữ có bởi một câu chữ khác hay không và trả về một hiệu quả duy nhất, chúng ta có thể sử dụng toán tử toán học và thực hiện thống kê giám sát thêm phụ thuộc vào tiêu chí của mình. Bạn có thể lồng những hàm IF với nhau để triển khai nhiều so sánh.

*
B2, ”Vượt Ngân sách”,”Nằm trong Ngân sách”)" loading="lazy">

=IF(C2>B2,”Vượt thừa Ngân sách”,”Trong Ngân sách”)

Trong ví dụ sinh sống trên, hàm IF ở ô D2 cho thấy IF(C2 lớn hơn B2, thì trả về “Vượt vượt Ngân sách”, nếu không thì trả về “Trong Ngân sách”)

*
B2,C2-B2,"")" loading="lazy">

=IF(C2>B2,C2-B2,0)

Trong hình minh họa ngơi nghỉ trên, thay bởi vì trả về kết quả dạng văn bản, chúng ta sẽ trả về một phép giám sát và đo lường học. Công thức ở ô E2 cho biết IF(Thực tế to hơn Dự toán ngân sách, thì đem số chi phí Dự toán giá thành Trừ đi số chi phí Thực tế, nếu không thì ko trả về kết quả nào).

*

=IF(E7=”Có”,F5*0.0825,0)

Trong lấy một ví dụ này, công thức trong ô F7 cho thấy thêm IF(E7 = “Có”, thì đo lường và thống kê Tổng Số tiền trong F5 * 8,25%, còn nếu không thì không tồn tại Thuế bán hàng phải nộp nên trả về 0)


Lưu ý: Nếu bạn có nhu cầu sử dụng văn bạn dạng trong công thức, bạn phải đưa văn phiên bản vào trong dấu ngoặc kép (ví dụ: “Văn bản”). Ngoại lệ tốt nhất là sử dụng TRUE hoặc FALSE, ngôn từ mà Excel tất cả thể auto hiểu.


Sự rứa thường gặp

Vấn đề

Chuyện gì không ổn

0 (không) vào ô

Không bao gồm đối số nào mang lại đối sốvalue_if_true hoặc value_if_False. Để thấy quý hiếm trả về đúng, thêm văn phiên bản đối số vào hai đối số đó hoặc thêm TRUE hoặc FALSE vào đối số.

#NAME? trong ô

Lỗi này thường tức là công thức viết không nên chính tả .

Bạn bắt buộc thêm trợ giúp?

Bạn luôn rất có thể hỏi một chuyên viên trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhấn sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.