Trong đó: E = 1,2 V, r = 0,1(Omega ), R1 = R3 = 2(Omega ). R2 = R4 = 4(Omega ). Hiệu điện ráng giữa hai điểm A, B là:+ Áp dụng biểu thức xác minh điện trở tương tự của mạch

+ Áp dụng biểu thức định công cụ Ôm với toàn mạch


Ta có:

+ Mạch ko kể gồm: R4 nt (R3// (R1 nt R2))

R12 = R1 + R2 = 2 + 4 = 6$Omega $

 - Điện trở đoạn MN là:

(R_MN = fracR_3R_12R_3 + R_12 m = 1,5Omega .)

- Điện trở tương đương của mạch ngoài: R = R4 +RMN = 4 + 1,5 = 5,5$Omega $

 - loại điện qua mạch chính:

(I m = fracER + r = frac1,25,5 + 0,1 = frac314 m A.)

 - Hiệu điện cố gắng giữa M, N :

(U_MN = I.R_MN = frac314.1,5 = frac928V) .

Bạn đang xem: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ

 - Cường độ mẫu điện qua R2:

(I_2 = fracU_MNR_1 + R_2 = fracfrac9286 = frac356A)

 - Hiệu điện nạm giữa A,N:

(U_AN = I_2.R_2 = frac356.4 = frac314V)

 - Hiệu điện cụ giữa N với B:

(U_NB = I.R_4 = frac314.4 = frac67V) .

 - Hiệu điện gắng giữa A cùng B :

(U_AB = m U_AN + m U_NB = frac314 + frac67 = 1,07V)


Đáp án đề nghị chọn là: c


...

Bài tập tất cả liên quan


Định luật pháp Ôm đối với toàn mạch - Mắc nguồn tích điện thành bộ Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Công thức làm sao là định cơ chế Ôm mang lại mạch điện bí mật gồm một mối cung cấp điện cùng một năng lượng điện trở ngoài:


Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Biểu thức nào sau đây đúng:


*

Việc ghép nối liền các nguồn điện để


Việc ghép tuy nhiên song những nguồn năng lượng điện giống nhau thì


Trong một mạch điện bí mật nếu mạch xung quanh thuần năng lượng điện trở RN thì hiệu suất của nguồn điện tất cả điện trở r được tính bởi biểu thức:


Một nguồn điện với suất điện đụng E, điện trở vào r, mắc cùng với một điện trở xung quanh R = r thì cường độ mẫu điện chạy vào mạch là I. Nếu cụ nguồn năng lượng điện đó bằng 3 mối cung cấp điện giống hệt nó mắc song song thì cường độ dòng điện trong mạch


Một bộ nguồn có tía nguồn tương đương nhau mắc nối tiếp. Mạch ngoài là 1 trong những điện trở không đổi. Nếu hòn đảo hai cực của một nguồn thì


Một cỗ nguồn có tía nguồn giống như nhau mắc nối tiếp. Mạch ngoài là một trong những điện trở không đổi. Nếu hòn đảo hai rất của một nguồn thì


Cho mạch điện bao gồm sơ thiết bị như hình vẽ:

ξ = 6V, r = 1(Omega ), R1 = 0,8(Omega ), R2 = 2(Omega ), R3 = 3(Omega ).

Cường độ chiếc điện chạy qua mạch chủ yếu là?


*

Cho mạch điện có sơ thứ như hình vẽ:

Trong đó: E = 1,2 V, r = 0,1(Omega ), R1 = R3 = 2(Omega ). R2 = R4 = 4(Omega ). Hiệu điện cố giữa hai điểm A, B là:Cho mạch điện có sơ vật dụng như hình vẽ:

Biết R2 = 2(Omega ),R3 = 3(Omega ). Lúc K mở, vôn kế chỉ 6V. Khi K đóng góp vôn kế chỉ 5,6V cùng ampe kế chỉ 2A.

Điện trở trong của nguồn tích điện bằng


*

Cho mạch điện gồm sơ thiết bị như hình vẽ:

Biết R2 = 2(Omega ),R3 = 3(Omega ). Khi K mở, vôn kế chỉ 6V. Lúc K đóng vôn kế chỉ 5,6V và ampe kế chỉ 2A.

Điện trở R1 có giá trị là:


Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ:

Biết, E = 1,5 V, r = 0,25(Omega ), R1 = 12(Omega ), R2 = 1(Omega ), R3 = 8(Omega ), R4 = 4(Omega ). Cường độ chiếc điện qua R1 là 0,24 A.

Suất điện hễ và điện trở trong bộ nguồn là?


Cho mạch điện như hình vẽ:


Biết, (E = 1,5 V), (r = 0,25Omega ), (R_1= 12Omega ), (R_2= 1Omega ), (R_3= 8Omega ), (R_4= 4Omega ). Cường độ cái điện qua (R_1)là (0,24 A).

Xem thêm: Hai Anh Nguyện Chết Vì Em By Ho Viet Trung On Amazon Music, Hai Anh Nguyen Chet Vi Em

Hiệu điện thay (U_AB) là?


Cho mạch điện gồm sơ vật dụng như hình vẽ:

Biết: E = 1,5 V, r = 1(Omega ), R = 6(Omega ). Cường độ chiếc điện qua mạch chủ yếu là?


Cho mạch điện có sơ đồ gia dụng như hình vẽ:

Biết, E1 = 20V, r1 = 4(Omega ), E2 = 12V, r2 = 2(Omega ), R1 = 2(Omega ),R2 = 3(Omega ), C = 5μF.

Điện tích của tụ C là:


Một pin tất cả suất điện rượu cồn 1,5V với điện trở vào là (0,5Omega ). Mắc một bóng đèn gồm điện trở (2,5Omega ) vào hai cực của sạc này thành mạch năng lượng điện kín. Cường độ loại điện chạy qua đèn là


Cho mạch điện như hình bên. Biết (xi _1 = 3 m V; m r_1 = 1 m Omega ; m xi _2 = 6 m V; m r_2 = 1Omega ; m R = 2,5 m Omega ). Bỏ qua mất điện trở của ampe kế cùng dây nối. Số chỉ của ampe kế là


Một mạch điện kín đáo gồm cỗ nguồn gồm hai pin tương tự nhau mắc nối tiếp, từng pin bao gồm suất điện đụng (3 V), điện trở trong bởi (1 Ω) và mạch ngoài là 1 điện trở (R = 2 Ω). Hiệu điện vắt giữa hai rất của từng pin là


Một mạch điện kín gồm bộ nguồn gồm hai pin như là nhau mắc nối tiếp, mỗi pin có suất điện cồn 3V, năng lượng điện trở trong bởi 1Ω cùng mạch ngoài là một điện trở R = 2Ω. Hiệu điện cố giữa hai rất của mỗi pin là


Một mạch điện kín gồm nguồn điện (E = 12,,V;,,r = 1,,Omega ). Mạch ngoài bao gồm bóng đèn có ghi (left( 6V - 6W ight)) mắc nối tiếp với một biến chuyển trở. Để đèn sáng sủa bình thường, biến chuyển trở có mức giá trị bằng


Nguồn điện với suất điện rượu cồn E, điện trở trong r, mắc với năng lượng điện trở quanh đó R = r, cường độ chiếc điện vào mạch là I. Nếu vậy nguồn năng lượng điện đó bằng 3 mối cung cấp điện đồng nhất nó mắc tiếp nối thì cường độ cái điện vào mạch là


Có n acquy (E,r) giống nhau nối với năng lượng điện trở mạch ko kể R. Tìm đk để cường độ mẫu điện qua R lúc n acquy nối liền hoặc tuy nhiên song đầy đủ như nhau.


Cho mạch điện có sơ vật dụng như hình vẽ, trong đó : E1= 8V; r1= 1,2Ω; E2= 4 V; r2= 0,4Ω, R = 28,4Ω; hiệu điện núm giữa hai đầu đoạn mạch đo được là UAB= 6V.

*

Tính hiệu điện rứa : UACvà UBC


Cho mạch điện có sơ đồ gia dụng như hình vẽ, trong những số đó : E1= 8V; r1= 1,2Ω; E2= 4 V; r2= 0,4Ω, R = 28,4Ω; hiệu điện thay giữa nhị đầu đoạn mạch đo được là UAB= 6V.

*

Tính cường độ cái điện chạy qua đoạn mạch và cho thấy thêm chiều của nó.


Có 3 năng lượng điện trở R1, R2, R3. Trường hợp mắc thông liền 3 điện trở, rồi mắc vào hiệu điện chũm U = 9 V thì loại điện vào mạch là một trong A; nếu như mắc tuy vậy song 3 điện trở, rồi mắc vào hiệu điện thay U = 9 V thì dòng điện vào mạch đó là 9 A; trường hợp mắc (R1//R2) nt R3, rồi mắc vào hiệu điện thay U = 9 V thì mẫu điện vào mạch chủ yếu là


Hai pin sạc được ghép cùng nhau theo những sơ đồ ở hình vẽ. Tìm kiếm cường độ chiếc điện trong mạch cùng hiệu điện cụ giữa nhị điểm A, B. Biết nhị pin ghép tiếp nối có cùng suất điện động và năng lượng điện trở trong r1và r2khác nhau.

*


Ghép tuy nhiên song n nguồn điện giống nhau để tạo nên thành một cỗ nguồn. Gọi E với r là suất điện hễ và năng lượng điện trở vào của từng nguồn điện, thì cỗ nguồn có:


Cho mạch điện như hình vẽ. E =12 V ; r = 4Ω ; R1 =12Ω; R2 =24Ω ; R3= 8Ω. Cường độ chiếc điện qua R1 cùng R3là:

*


Có một số trong những điện trở gồm (r = 3,,Omega ). Số năng lượng điện trở (r) buổi tối thiểu phải dùng làm mắc thành mạch bao gồm điện trở (5,,left( Omega ight)) là:


Có một trong những điện trở loại (12Omega ), bắt buộc dùng ít nhất bao nhiêu điện trở đó để mắc thành mạch có điện trở (7,5Omega )


Một điện trở (R_1) được mắc vào hai cực của một nguồn điện có điện trở vào (r = 4Omega ) thì dòng điện chạy trong mạch tất cả cường độ là (I_1 = 1,2A). Nếu như mắc thêm một điện trở (R_2 = 2Omega ) thông suốt với điện trở (R_1) thì loại điện chạy trong mạch bao gồm cường độ là (I_2 = 1A). Trị số của điện trở (R_1) là:


Xét mạch điện có điện trở được mắc vào nhị đầu một cỗ pin tất cả điện trở trong như hình vẽ. Lúc đó, cường độ mẫu điện chạy trong mạch là 0,5 A. Suất điện động của bộ pin là:

*


Để xác minh suất điện đụng E của một mối cung cấp điện, một học viên mắc mạch điện như hình mặt (H1). Đóng khóa K và điều chỉnh con chạy C, tác dụng đo được biểu hiện bởi trang bị thị màn biểu diễn sự phụ thuộc vào của (dfrac1I) (nghịch hòn đảo số chỉ của ampe kế A) vào quý giá R của biến chuyển trở như hình bên (H2). Quý hiếm trung bình của E được khẳng định bởi nghiên cứu này là

*


Người ta mắc hai rất nguồn năng lượng điện không thay đổi với một phát triển thành trở. Điều chỉnh phát triển thành trở, đo hiệu điện cầm (U) giữa hai rất của nguồn và mẫu điện (I) chạy qua mạch ta vẽ lược thiết bị thị như hình vẽ. Khẳng định suất điện hễ và điện trở trong của nguồn.

*


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ thông tin và Truyền thông.