Vẽ đồ thị và khớp hàm đơn giản bằng Microsoft ExcelThread này nhằm giúp những thao tác đơn giản để vẽ đồ thị và có những xử lý số liệu đơn giản, bằng những phần mềm thông dụng, ví dụ như Excel… Ví dụ về cách sử dụng công cụ vẽ đồ thị và khớp hàm của Microsoft Excel, cái này thì hầu như ai cũng có: Ví dụ như ta có có 2 đại lượng đo được X và Y, tương ứng với 2 cột A và B trên Excel cần xác định sự phụ thuộc tuyến tính của…

You watching: Vẽ đồ thị hàm số y=ax+b trong excel

Đang xem: Cách vẽ đồ thị hàm số trong excel

*

Vẽ đồ thị và khớp hàm đơn giản bằng Microsoft ExcelThread này nhằm giúp những thao tác đơn giản để vẽ đồ thị và có những xử lý sốliệu đơn giản, bằng những phần mềm thông dụng, ví dụ như Excel…Ví dụ về cách sử dụng công cụ vẽ đồ thị và khớp hàm của Microsoft Excel, cáinày thì hầu như ai cũng có:Ví dụ như ta có có 2 đại lượng đo được X và Y, tương ứng với 2 cột A và B trênExcel cần xác định sự phụ thuộc tuyến tính của Y vào X dạng Y = A.X +B, thuật toán để tìm ra A và B là phép hồi quy tuyến tính.

Xem thêm: Những Cặp Song Sinh Nổi Tiếng Khắp Thế Giới, 10 Cặp Song Sinh Đáng Yêu Của Sao Việt

Xem thêm: Ngày Việt Nam Gia Nhập Wto : Cú Hích Thay Đổi Cục Diện, Nhìn Lại 15 Năm Gia Nhập Wto

Excel có thể giúpta tự tính các hệ số của hàm khớp.Ban đầu ta sẽ vẽ đồ thị bằng cách bôi đen 2 cột số liệu, sau đó click chuột vào nútChart Wizard trên Toolbar, nếu các cột số liệu không liên tục, có thể chọn một cột,sau đó nhấn Cltrl và chọn đến cột thứ 2…Cửa sổ Chart Wizard hiện ra, yêu cầu ta chọn loại đồ thị, ta sẽ chọn kiểu XY(Scatter) như hình vẽ dưới đây.See more: Cách Phân Biệt Cây Trinh Nữ Hoàng Cung Thật Giả, Trinh Nữ Hoàng CungSee more: Bảy Chàng Sói Em Muốn Sản Xuất Chó Con, Chàng Sói, Em Muốn Sản Xuất Chó Con Ta có thể chọn nhiều cách vẽ, như cách vẽ hiện rađiểm số liệu, hay nối các điểm, chỉ có các điểm mà không nối, nối mịn (smooth)hay không…Nhấn vào nút Next để thực hiện bưoớc tiếp, sẽ hiện ra đồ thị, sau đó nhấn nútFinish để hoàn thành vẽ đồ thịTa sẽ có 1 đồ thị hoàn chỉnh như hình vẽ trên, để fit theo hàm tuyến tính, ta làmnhư sau. Nhấn phải chuột vào điểm đồ thị, chọn menu Add Trendline (như hìnhvẽ)Cửa sổ Add Trendline hiện ra, ta chọn tab Type, và chọn kiểu fit là Linear.Chú ý:Ngoài Linear fit là khớp hàm tuyến tính, ta có thể khớp cho nhiều kiểu hàm nhưPolynomial (đa thức Y = sumA_i.X^i), khớp hàm e mũ (EponentialY = A.exp(B.x)), hàm loga…, ta có thể chọn kiểu khớp tùy theo sự phụthuộc mà ta suy đoán.Sau đó ta sang tab Options, chọn chế độ Display Equation on Chart (để hiện raphương trình hàm khớp)và Display R-square value on chart (để show ra hệ sốtương quan R)Ta sẽ được phương trình hàm fit tuyết tính, và sai số được tính bởi E_r = 2(1-R)Cần chú ý, ta có thể điều chỉnh để đồ thị đẹp hơn, bằng các thao tác khác, bạn cóthể nhấn phải chuột lên đồ thị để vào các menu điều chỉnh. Khi ta thay đổi số liệu,Excel tự động tính và cập nhật ngay vào đồ thị, bạn không cần tác động thêm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *