BIỂU ĐỒDOWNLOADATLATCHUYÊN ĐỀĐỀ-ĐÁPTHI TỐT NGHIỆP THPT.ĐIỀU CHỈNH ND DẠY HỌCCHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 (Mới)BẢN ĐỒQUÀ TẶNG

a. Dấu hiệu nhận biết biểu đồ phối kết hợp (Cột với Đường)

b.Cách vẽ biểu đồ phối hợp (Cột cùng Đường)

*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-73)

" data-medium-file="https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-73.png?w=300" data-large-file="https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-73.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9834" src="https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-73.png?w=723" alt="T-73" srcset="https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-73.png?w=723 723w, https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-73.png?w=150 150w, https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-73.png?w=300 300w, https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-73.png?w=768 768w, https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-73.png 884w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-73)

c.

Xem thêm: 1500++ Những Câu Nói Tích Cực Về Cuộc Sống, Những Câu Nói Giúp Bạn Sống Tích Cực Hơn

Giải pháp nhận xét biểu đồ Kết phù hợp (Cột và Đường)

*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-71)

" data-medium-file="https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-71.png?w=300" data-large-file="https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-71.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9825" src="https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-71.png?w=723" alt="T-71" srcset="https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-71.png?w=723 723w, https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-71.png?w=150 150w, https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-71.png?w=300 300w, https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-71.png?w=768 768w, https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-71.png 870w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-71)

d. Số đông lỗi thường gặp khi vẽ Kết đúng theo (Cột với Đường)

 

*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-67)

" data-medium-file="https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-67.png?w=296" data-large-file="https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-67.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9808" src="https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-67.png?w=723" alt="T-67" srcset="https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-67.png?w=723 723w, https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-67.png?w=148 148w, https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-67.png?w=296 296w, https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-67.png 758w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-67)

*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-60)

" data-medium-file="https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-60.png?w=300" data-large-file="https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-60.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9737" src="https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-60.png?w=723" alt="T-60" srcset="https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-60.png?w=723 723w, https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-60.png?w=150 150w, https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-60.png?w=300 300w, https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-60.png?w=768 768w, https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-60.png 862w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-60)

e. Ví dụ minh họa ví dụ khi vẽ biểu đồ kết hợp (Cột và Đường)

*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-40)

" data-medium-file="https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-40.png?w=300" data-large-file="https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-40.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9631" src="https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-40.png?w=723" alt="T-40" srcset="https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-40.png?w=723 723w, https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-40.png?w=150 150w, https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-40.png?w=300 300w, https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-40.png?w=768 768w, https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-40.png 914w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-40)

*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-57)

" data-medium-file="https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=300" data-large-file="https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9717" src="https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=723" alt="T-57" srcset="https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=723 723w, https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=150 150w, https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=300 300w, https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png 760w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-57)

*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-29)

" data-medium-file="https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-29.png?w=300" data-large-file="https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-29.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9578" src="https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-29.png?w=723" alt="T-29" srcset="https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-29.png?w=723 723w, https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-29.png?w=150 150w, https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-29.png?w=300 300w, https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-29.png?w=768 768w, https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-29.png 780w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-29)

 

*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-12)

" data-medium-file="https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-12.png?w=300" data-large-file="https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-12.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9489" src="https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-12.png?w=723" alt="T-12" srcset="https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-12.png?w=723 723w, https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-12.png?w=150 150w, https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-12.png?w=300 300w, https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-12.png?w=768 768w, https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-12.png 910w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-12)

 Ví dụ khác

Cho bảng số liệu sau:

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP Ở VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 1995 – 2014

Đầu bốn trực tiếp

 

Năm

Tổng số vốn

(triệu đô la Mỹ

Số dự án được cấp phép

(dự án)

Vốn đăng ký

Vốn thực hiện

1995

7 925,2

2 792,0

415,0

2000

2 762,8

2 398,7

391,0

2010

19 886,8

11 000,3

1 237,0

2014

21 921,7

12 500,0

1 843,0

Vẽ biểu đồ thích hợp nhất diễn tả tình hình đầu tư chi tiêu trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép sinh sống Việt Nam, quy trình tiến độ 1995 – 2014.

Cách vẽ:

*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-52)

" data-medium-file="https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-52.png?w=300" data-large-file="https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-52.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9686" src="https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-52.png?w=723" alt="T-52" srcset="https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-52.png?w=723 723w, https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-52.png?w=150 150w, https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-52.png?w=300 300w, https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-52.png?w=768 768w, https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-52.png?w=1024 1024w, https://facestock.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-52.png 1084w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-52)