Kết luận: Khi cộng tổng hai số cùng với số thiết bị ba, ta rất có thể cộng số đầu tiên với tổng nhì số còn lại.

Bạn đang xem: Các công thức toán học lớp 5

Công thức tổng quát: (a + b) + c = a + (b + c)

3. Tính chất: cộng với 0:

Kết luận: Bất kì một vài cộng với 0 cũng bằng chính nó.

CTTQ: a + 0 = 0 + a = a

*

B. Phép trừ

I. Cách làm tổng quát:

*

II. Tính chất:

1. Trừ đi 0:

Kết luận: Bất kì một số trừ đi 0 vẫn bởi chính nó.

CTTQ: a – 0 = a

2. Trừ đi thiết yếu nó:

Kết luận: một trong những trừ đi thiết yếu nó thì bởi 0.

CTTQ: a – a = 0

3. Trừ đi một tổng:

Kết luận: lúc trừ một số cho một tổng, ta rất có thể lấy số đó trừ dần từng số hạng của tổng đó.

CTTQ: a – (b + c) = a – b – c = a – c – b

4. Trừ đi một hiệu:

Kết luận: khi trừ một trong những cho một hiệu, ta rất có thể lấy số kia trừ đi số bị trừ rồi cộng với số trừ.

CTTQ: a – (b – c) = a – b + c = a + c – b

C. Phép nhân

I. Công thức tổng quát

*

II. Tính chất:

1. đặc điểm giao hoán:

Kết luận: Khi đổi chỗ những thừa số vào một tích thì tích không cầm đổi.

CTTQ: a × b = b × a

2. Tính chất kết hợp:

Kết luận: ao ước nhân tích hai số cùng với số sản phẩm ba, ta rất có thể nhân số đầu tiên với tích hai số còn lại.

CTTQ: (a × b) × c = a × (b × c)

3. Tính chất: nhân cùng với 0:

Kết luận: Bất kì một vài nhân với 0 cũng bởi 0.

CTTQ: a × 0 = 0 × a = 0

4. Tính chất nhân cùng với 1:

Kết luận: một vài nhân với 1 thì bằng chính nó.

CTTQ: a × 1 = 1 × a = a

5. Nhân với cùng một tổng:

Kết luận: khi nhân một số trong những với một tổng, ta hoàn toàn có thể lấy số kia nhân với từng số hạng của tổng rồi cùng các tác dụng với nhau.

CTTQ: a × (b + c) = a × b + a × c

6. Nhân với một hiệu:

Kết luận: lúc nhân một trong những với một hiệu, ta có thể lấy số kia nhân cùng với số bị trừ với số trừ rồi trừ hai hiệu quả cho nhau.

CTTQ: a × (b – c) = a × b – a × c

D. Phép chia

I. Công thức tổng quát:

*

Phép phân chia còn dư:

a : b = c (dư r)

số bị phân chia số chia thương số dư

Chú ý: Số dư phải bé hơn số chia.

II. Công thức:

1. Phân tách cho 1:Bất kì một số chia cho một vẫn bởi chính nó.

CTTQ: a : 1 = a

2. Chia cho chính nó:Một số phân tách cho bao gồm nó thì bởi 1.

CTTQ: a : a = 1

3. 0 phân tách cho một số:0 chia cho một số trong những bất kì không giống 0 thì bởi 0

CTTQ: 0 : a = 0

4. Một tổng phân tách cho một số:Khi phân chia một tổng cho một số, nếu cácsố hạng của tổng đa số chia hết mang lại số đó, thì ta có thể chia từng số hạng đến số phân tách rồi cùng các hiệu quả tìm được cùng với nhau.

CTTQ: (b + c) : a = b : a + c : a

5. Một hiệu phân chia cho một số:Khi phân chia một hiệu cho 1 số, giả dụ số bị trừ cùng số trừ những chia hết mang lại số đó, thì ta hoàn toàn có thể lấy số bị trừ với số trừ phân chia cho số kia rồi trừ hai hiệu quả cho nhau.

CTTQ: (b – c) : a = b : a – c : a

6. Chia một số cho một tích:Khi chia một trong những cho một tích, ta hoàn toàn có thể chia số đó cho 1 thừa số, rồi lấy hiệu quả tìm được chia tiếp mang đến thừa số kia.

CTTQ: a :(b × c) = a : b : c = a : c : b

7. Chia một tích cho 1 số:Khi chia một tích cho 1 số, ta có thể lấy một vượt số phân chia cho số kia (nếu phân chia hết), rồi nhân kết quả với thừa số kia.

CTTQ: (a × b) : c = a : c × b = b : c × a

E. đặc điểm chia hết

1, phân chia hết đến 2: các số tất cả tận thuộc là 0, 2, 4, 6, 8 (là những số chẵn) thì phân tách hết đến 2.

VD: 312; 54768;….

2, phân chia hết cho 3: các số bao gồm tổng các chữ số phân tách hết mang lại 3 thì chia hết mang lại 3.

VD: cho số 4572

Ta tất cả 4+ 5 + 7+ 2 = 18; 18 : 3 = 6 đề xuất 4572 : 3 = 1524

3, phân chia hết mang lại 4: những số có hai chữ số tận cùng chia hết cho 4 thì chia hết mang lại 4.

VD: mang lại số: 4572

Ta gồm 72 : 4 = 18 đề nghị 4572 : 4 = 11 4 3

4, phân tách hết cho 5: các số có tận thuộc là 0 hoặc 5 thì phân tách hết mang đến 5.

VD: 5470; 7635

5, phân chia hết cho 6 (Nghĩa là phân chia hết cho 2 và 3): các số chẵn và gồm tổng các chữ số phân tách hết mang lại 3 thì phân tách hết mang lại 6.

VD: mang đến số 1356

Ta gồm 1+3+5+6 =15; 15:3 = 5 đề xuất 1356 : 3 = 452

6, chia hết đến 10 (Nghĩa là chia hết mang lại 2 cùng 5): những số tròn chục (có hàng đơn vị bằng 0) thì phân tách hết cho 10.

VD: 130; 2790

7, phân chia hết đến 11: Xét tổng những chữ số ở mặt hàng chẵn bằng tổng các chữ số ở hàng lẻ thì số đó phân tách hết mang lại 11.

VD: mang đến số 48279

Ta tất cả 4 + 2 + 9 = 8 + 7 = 15 buộc phải 48279 : 11 = 4389

8, phân chia hết mang lại 15 (Nghĩa là phân chia hết mang đến 3 với 5): những số có chữ số hàng đơn vị là 0 (hoặc 5) với tổng những chữ số phân chia hết mang lại 3 thì phân tách hết cho 15.

VD: mang đến số 5820

Ta có 5 + 8 + 2 + 0 = 15; 15 : 3 = 5 buộc phải 5820 : 15 = 388

9, phân chia hết mang lại 36 (Nghĩa là chia hết mang đến 4 và 9): các số bao gồm hai chữ số tận cùng phân tách hết cho 4 cùng tổng những chữ số phân chia hết mang đến 9 thì chia hết mang đến 36.

VD: cho số: 45720

Ta có 20 : 4 = 5 với (4 + 5 + 7 + 2 + 0) = 18

18 : 9 = 2 nên 45720 : 36 = 1270

F. Toán vừa đủ cộng

1. Mong muốn tìm trung bình cùng (TBC) của rất nhiều số, ta tính tổng của các số đó rồi phân chia tổng đó đến số những số hạng.

CTTQ: TBC = tổng các số : số các số hạng

2. Tìm kiếm tổng các số: ta rước TBC nhân số các số hạng

CTTQ: Tổng những số = TBC × số các số hạng

Tìm nhị số khi biết tổng cùng hiệu của hai số đó

*

Cách 1:

Tìm số lớn = (Tổng + hiệu) : 2

Tìm số nhỏ bé = số to – hiệu

hoặc số nhỏ bé = tổng – số lớn

Cách 2:

Tìm số nhỏ xíu = (tổng – hiệu) : 2

Tìm số béo = số bé bỏng + hiệu

hoặc số mập = tổng – số bé

Tìm nhị số khi biết tổng với tỉ số của nhì số đó

*

Cách làm:

Bước 1: tra cứu tổng số phần đều bằng nhau = đem số phần số lớn + số phần số bé

Bước 2: search số nhỏ bé = mang tổng : toàn bô phần bằng nhau × số phần số bé

Bước 3: search số béo = lấy tổng – số bé

Tìm hai số khi biết hiệu với tỉ số của nhị số đó

*

Cách làm:

Bước 1: tra cứu hiệu số phần đều nhau = lấy số phần số khủng – số phần số bé

Bước 2: tìm kiếm số bé bỏng = đem hiệu : hiệu số phần đều bằng nhau × số phần số bé

Bước: tìm kiếm số béo = rước hiệu + số bé

G. Toán tỉ lệ thành phần thuận

1. Khái niệm: hai đại lượng tỉ lệ thành phần thuận khi đại lượng này tăng (hoặc giảm) từng nào lần thì đại lượng tê cũng tăng (hoặc giảm) đi từng ấy lần.

2. Việc mẫu: Một xe hơi trong nhì giờ đi được 90km. Hỏi trong 4 giờ ô tô đó đi được từng nào ki- lô- mét?

Tóm tắt:

2 giờ: 90 km

4 giờ: … km?

Bài giải

Cách 1:

Trong một giờ xe hơi đi được là:

90 : 2 = 45 (km) (*)

Trong 4 giờ xe hơi đi được là:

45 × 4 = 180 (km)

Đáp số: 180 km

Cách 2:

4 giờ đồng hồ gấp 2 giờ số lần là:

4 : 2 = 2 (lần) (**)

Trong 4 giờ ô tô đi được là:

90 × 2 = 180 (km)

Đáp số: 180 km

(*) công đoạn này là bước “ rút về đối chọi vị” (**) công đoạn này là cách “ kiếm tìm tỉ số”

H. Toán tỉ trọng nghịch

1. Khái niệm: nhì đại lượng tỉ trọng nghịch khi đại lượng này tăng (hoặc giảm) từng nào lần thì đại lượng tê lại sút (hoặc tăng) bấy nhiêu lần.

2. Việc mẫu: ý muốn đắp ngừng nền công ty trong hai ngày, cần phải có 12 người. Hỏi mong muốn đắp chấm dứt nền nhà đó trong 4 ngày thì cần phải có bao nhiêu người? (Mức làm cho của mọi cá nhân như nhau)

Tóm tắt:

2 ngày: 12 người

4 ngày: …. Người?

Bài giải

Cách 1:

Muốn đắp dứt nền nhà trong một ngày, bắt buộc số bạn là:

12 × 2 = 24 (người) (*)

Muốn đắp xong xuôi nền công ty trong 4 ngày, phải số bạn là:

24 : 4 = 6 (người)

Đáp số: 6 người

(*) đoạn này là cách “ rút về solo vị”

Cách 2:

4 ngày vội 2 ngày số lần là:

4 : 2 = 2 (lần) (**)

Muốn đắp dứt nền đơn vị trong 4 ngày, đề xuất số tín đồ là:

12 : 2 = 6 (người)

Đáp số: 6 người

(**) bước này là cách “ search tỉ số”

I. Tra cứu phân số của một số

KL: ý muốn tìm phân số của một số, ta lấy số kia nhân với phân số vẫn cho.

Công thức tổng quát: giá trị a/b của A = A × a/b

VD: trong rổ có 12 quả cam. Hỏi 2/3 số cam vào rổ là bao nhiêu?

Giải

2/3 Số cam vào rổ là:

12 × 2/3 = 8 (quả)

ĐS: 8 quả

K. Tìm một trong những biết giá trị phân số của số đó

KL: ước ao tìm một trong những khi biết một giá trị phân số của số đó, ta lấy cực hiếm đó chia cho phân số.

CTTQ:

Giá trị a/b của A = quý giá của phân số : a/b

VD: đến 2/3 số cam trong rổ cam là 8 quả. Hỏi rổ cam đó tất cả bao nhiêu quả?

Giải

Số cam vào rổ là:

8 : 2/3 = 12 (quả)

ĐS: 12 quả

L. Tỉ số phần trăm

1. Kiếm tìm tỉ số xác suất của nhì số: ta làm như sau:

– search thương của nhị số kia dưới dạng số thập phân.

– Nhân thương kia với 100 cùng viết thêm kí hiệu tỷ lệ (%) vào bên yêu cầu tích search được.

CTTQ: a : b = T (STP) = STP × 100 (%)

VD: kiếm tìm tỉ số tỷ lệ của 315 với 600

Giải

Tỉ số tỷ lệ của 315 với 600 là:

315 : 600 = 0,525 = 52,5 %

ĐS: 52,5 %

2. Tìm giá bán trị phần trăm của một số cho trước:ta rước số đó phân chia cho 100 rồi nhân với số xác suất hoặc rước số đó nhân cùng với số phần trăm rồi phân tách cho 100.

CTTQ: giá trị % = Số A : 100 × số % hoặc cực hiếm % = Số A × số % : 100

VD: ngôi trường Đại Từ gồm 600 học tập sinh. Số học sinh nữ chiếm phần 45% số học sinh toàn trường. Tính số học sinh nữ của trường.

Giải

Số học sinh của trường đó là:

600 : 100 × 45 = 270 (học sinh)

ĐS: 270 học tập sinh

3. Tìm một vài biết giá trị phần trăm của số đó:ta đem giá trị tỷ lệ của số đó phân tách cho số tỷ lệ rồi nhân với 100 hoặc ta đem giá trị phần trăm của số kia nhân cùng với 100 rồi phân tách cho số phần trăm.

CTTQ: Số A = quý giá % : số xác suất × 100 hoặc Số A = quý hiếm % × 100 : số phần trăm

VD: Tìm một vài biết 30% của nó bởi 72.

Giải

Giá trị của số đó là:

72 : 30 × 100 = 240

ĐS: 240

M. Bảng đơn vị đo độ dài

1. Bảng đơn vị đo độ dài:

*

2.Nhậnxét:

Hai đơn vị đo độ dài liền nhau cấp (hoặc kém) nhau 10 lần.

VD: 1m = 10 dm

1cm = 1/10 dm = 0,1 dm

Mỗi đơn vị chức năng đo độ nhiều năm ứng với cùng một chữ số.

VD: 1245m = 1km 2hm 4dam 5m

N. Bảng đơn vị đo khối lượng

1. Bảng đơn vị đo khối lượng:

*

2. Nhậnxét:

Hai đơn vị chức năng đo cân nặng liền nhau gấp (hoặc kém) nhau 10 lần.

VD: 1kg = 10 hg

1g = 1/10 dag = 0,1dag

Mỗi đơn vị chức năng đo cân nặng ứng với 1 chữ số.

VD: 1245g = 1kg 2hg 4dag 5g

O. Bảng đơn vị đo diện tích

1. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích:

*
*

2. Nhậnxét:

Hai đơn vị chức năng đo diện tích liền nhau cấp (hoặc kém) nhau 100 lần.

VD: 1m2= 100 dm2

1cm2= 1/100 dm2= 0,01dm2

Mỗi đơn vị đo độ nhiều năm ứng với nhì chữ số.

VD: 1245m2= 12dam245m2

P. Bảng đơn vị chức năng đo thể tích

Mét khốiĐề –xi -mét khốixăng- ti- mét khối
1m31dm31cm3
= 1000 dm3= 1000 cm3
= 1/1000 m3= 1/1000 dm3
= 0,001m3= 0,001dm3

Nhậnxét:

Hai đơn vị đo thể tích tức khắc nhau cấp (hoặc kém) nhau 1000 lần.

VD: 1m3= 1000 dm3

1cm3= 1/1000 dm3= 0,001dm3

Mỗi đơn vị chức năng đo diện tích ứng với bố chữ số.VD: 1245dm3= 1m3245dm3

Lưu ý: 1dm3= 1l

R. HÌNH VUÔNG

1. Tính chất:Hình vuông là tứ giác tất cả 4 góc vuông, 4 cạnh dài bởi nhau.

Cạnh kí hiệu là a

2.Tính chu vi:Muốn tính chu vi hình vuông, ta đem số đo một cạnh nhân với 4.

CTTQ: p = a × 4

Muốn tìm kiếm một cạnh hình vuông, ta lấy chu vi chia cho 4. A = phường : 4

3. Tính diện tích: hy vọng tính diện tích hình vuông , ta rước số đo một cạnh nhân với thiết yếu nó.

CTTQ: S = a × a

· ước ao tìm 1 cạnh hình vuông, ta search xem một trong những nào đó nhân với chủ yếu nó bằng diện tích, thì sẽ là cạnh.

· VD: mang lại diện tích hình vuông là 25 m2. Tìm cạnh của hình vuông đó.

Giải

Ta có 25 = 5 × 5; vậy cạnh hình vuông vắn là 5m

S. HÌNH CHỮ NHẬT

1. Tính chất:Hình chữ nhật là tứ giác gồm 4 góc vuông, 2d dài bởi nhau, 2 chiều rộng bởi nhau.

Kí hiệu chiều dài là a, chiều rộng lớn là b

2. Tính chu vi: mong mỏi tính chu vi hình chữ nhật, ta mang số đo chiều dài cùng số đo chiều rộng

(cùng đơn vị đo) rồi nhân cùng với 2.

Xem thêm: 100+ Hình Nền 3D Người Nhện Đẹp Nhất, Ảnh Nền Người Nhện Đẹp Nhất

CTTQ: phường = (a + b) × 2

* mong muốn tìm chiều dài, ta lấy chu vi phân tách cho 2 rồi trừ đi chiều rộng lớn a = phường : 2 – b

· mong muốn tìm chiều rộng, ta mang chu vi chia cho 2 rồi trừ đi chiều dài.

b = phường : 2 – a

3. Tính diện tích: muốn tính diện tích hình chữ nhật , ta rước số đo chiều lâu năm nhân cùng với số đo chiều rộng (cùng đơn vị chức năng đo).

CTTQ: S = a × b

· hy vọng tìm chiều dài, ta lấy diện tích chia đến chiều rộng. A = S : b

· ý muốn tìm chiều rộng, ta lấy diện tích chia mang đến chiều dài.

b = S : a

T. Hình bình hành

Tính chất: Hình bình hành tất cả hai cặp

cạnh đối diện song song và bằng nhau.

Kí hiệu: Đáy làa,

chiều cao làh

Tính chu vi: Chu vi hình bình hành là tổng độ lâu năm của 4 cạnh

Tính diện tích: hy vọng tính diện tích hình bình hành, ta mang độ nhiều năm đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị chức năng đo)

CTTQ: S = a×h

– Muốntìm độ dài đáy, ta lấy diện tích chia đến chiều cao.

a = S : b

– Muốntìm chiều rộng, ta lấy diện tích chia đến chiều dài.

b = S : a

U. Hình thoi

Tính chất:

Hình thoi gồm hai cặp cạnh đối diện tuy vậy song và tứ cạnh bởi nhau

Hình thoi có hai đường chéo cánh vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của từng đường.

Kí hiệu nhị đường chéo cánh làmn

Tính chu vi: muốn tính chu vi hình thoi, ta đem số đo một cạnh nhân cùng với 4.

Tính diện tích: diện tích hình thoi bởi tích của độ dài hai đường chéo chia đến 2 (cùng đơn vị đo).

V. Hình thang

Tính chất: Hình thang tất cả một cặp cạnh đối diện tuy nhiên song.

– Chiều cao: là đoạn thẳng trọng tâm hai đáy với vuông góc với nhì đáy.

Kí hiệu: đáy lớn làa, đáy nhỏ làb,chiều cao làh

Tính diện tích: mong mỏi tính diện tích s hình thang ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với độ cao (cùng đơn vị chức năng đo) rồi phân tách cho 2.

S = (a + b)×h : 2

Hoặc:Muốn tính diện tích hình thang ta đem trung bình cùng hai đáy nhân cùng với chiều cao.

S =×h

– Tính tổng nhì đáy:Ta lấy diện tích nhân cùng với 2 rồi phân chia cho chiều cao.

(a + b) = S×2 : h

– Tính trung bình cộng hai đáy:Ta lấy diện tích chia cho chiều cao.

= S : h

– Tính độ lâu năm đáy lớn:Ta lấy diện tích s nhân với 2, phân tách cho độ cao rồi trừ đi độ nhiều năm đáy bé.

a = S×2 : h – b

– Tính độ lâu năm đáy bé:Ta lấy diện tích nhân với 2, phân tách cho chiều cao rồi trừ đi độ lâu năm đáy lớn.

b = S×2 : h – a

– Tính chiều cao:Ta lấy diện tích nhân cùng với 2 rồi chia cho tổng độ dài hai đáy.

h = S×2 : (a + b)

hoặc: Tính chiều cao:Ta lấy diện tích chia mang lại trung bình cùng của nhị đáy.

X. Hình tam giác

Tính chất: Hình tam giác có cha cạnh, 3 góc, 3 đỉnh.

Chiều cao là đoạn thẳng hạ tự đỉnh vuông góc cùng với cạnh đối diện.

Kí hiệu đáy làa, chiều cao làh

Tính chu vi: Chu vi hình tam giác là tổng độ lâu năm của 3 cạnh.

Tính diện tích: hy vọng tính diện tích hình tam giác ta đem độ lâu năm đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị chức năng đo) rồi phân tách cho 2.

S = a×h : 2

– Tính cạnh đáy:Ta lấy diện tích s nhân với 2 rồi chia cho chiều cao.

a = S×2 : h

– Tính chiều cao:Ta lấy diện tích s nhân với 2 rồi phân chia cho cạnh đáy.

h = S×2 : a

Y. Hình tròn

1. Tính chất: hình trụ có toàn bộ các bán kính bằng nhau.

– Đường phủ bọc hình tròn hotline là mặt đường tròn.

– Điểm ở trung tâm hình tròn là tâm.

– Đoạn thẳng nối trọng điểm với một điểm trên phố tròn call là cung cấp kính. Ki hiệu làr

– Đoạn thẳng đi qua tâm với nối hai điểm của con đường tròn điện thoại tư vấn là đường kính.

Đường kính gấp đôi lần buôn bán kính. Kí hiệu làd

2. Tính chu vi: mong mỏi tính chu vi hình trụ ta lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14.

C = d×3,14

Hoặc ta lấy nửa đường kính nhân 2 rồi nhân với số 3,14.

C = r×2×3,14

Tính đường kính: ta rước chu vi phân chia cho số 3,14

d = C : 3,14

Tính chào bán kính: ta mang chu vi chia cho 2 rồi phân tách cho số 3,14

r = C : 2 : 3,14(Tính ra nháp: r = C : 6,28)

3. Tính diện tích: ý muốn tính diện tích hình trụ ta lấy nửa đường kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.S = r×r×3,14

Biết diện tích, muốntìm chào bán kính, ta có tác dụng như sau: Lấy diện tích chia cho số 3,14 nhằm tìm tích của hai nửa đường kính rồi kiếm tìm xem số nào kia nhân với chủ yếu nó bằng tích đó thì đó là bán kính hình tròn.

VD: Cho diện tích một hình tròn bằng 28,26 cm2. Tìm cung cấp kính hình trụ đó.

Giải

Tích hai phân phối kính hình trụ là:

28,26 : 3,14 = 9 (cm2)

Vì 9 = 3 × 3 nên buôn bán kính hình tròn trụ là 3cm

Hình vỏ hộp chữ nhật

1. Tính chất: Hình vỏ hộp chữ nhật tất cả 6 mặt, hai dưới mặt đáy và tứ mặt bên.

– gồm 8 đỉnh, 12 cạnh

– Có bố kích thước: chiều dài (a), chiều rộng lớn (b), độ cao (c).

2. Tính diện tíchxung quanh: hy vọng tính diện tích s xung xung quanh hình hộp chữ nhật ta rước chu vi đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

S×q = P(đáy)×c

Hoặc: S×q = (a + b)×2×c

– muốn tìmchu vi đáy, ta lấy diện tích xung quanh phân chia cho chiều cao.

P(đáy) = S×q : c

– mong mỏi tìmchiều cao, ta lấy diện tích s xung quanh chia cho chu vi đáy

c = S×q : p (đáy)

– ao ước tìmtổng hai đáy, ta lấy diện tích s xung quanh chia cho 2 rồi phân tách cho chiều cao.

(a + b) = S×q : 2 : h

– mong tìmchiều dài, ta lấy diện tích s xung quanh phân tách cho 2, chia cho độ cao rồi trừ đi chiều rộng.

a = S×q : 2 : c – b

– muốn tìmchiều rộng, ta lấy diện tích s xung quanh phân chia cho 2, phân chia cho độ cao rồi trừ đi chiều dài.

b = S×q : 2 : c – a

– Tính diện tích s toàn phần:Muốn tính diện tích s toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật ta lấy diện tích s xung quanh cộng diện tích s hai đáy.

Stp = S×q + S(2đáy)

Hoặc:Stp = (a + b )×2×c + a×b×2

Muốn tìmdiện tích đáyta đem chiều nhiều năm nhân với chiều rộng.

S(đáy) = a×b

– mong mỏi tìmchiều dài,ta lấy diện tích đáy chia cho chiều rộng.

a = S(đáy) : b

– ao ước tìmchiều rộng,ta lấy diện tích s đáy chia cho chiều dài.

b = S(đáy) : a

4. Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật:ta rước chiều nhiều năm nhân cùng với chiều rộng lớn rồi nhân với độ cao (cùng một đơn vị đo).

V = a×b×c

– mong mỏi tìmchiều dài,ta đem thể tích chia cho chiều rộng rồi chia tiếp mang đến chiều cao.

a = V : b : c

– mong mỏi tìmchiều rộng,ta đem thể tích phân tách cho chiều nhiều năm rồi phân chia tiếp cho chiều cao.

b = V : a : c

– mong muốn tìmchiều cao,ta lấy thể tích chia cho chiều nhiều năm rồi chia tiếp mang lại chiều rộng.

c = V : a : b

hoặc lấy thể tích chia cho diện tích đáy

c = V : S(đáy)

Hình lập phương

1. Tính chất: Hình lập phương tất cả 6 mặt là các hình vuông bằng nhau.

– có 8 đỉnh, 12 cạnh dài bởi nhau. Kí hiệu cạnh làa

2. Tính diện tích×ung quanh: hy vọng tính diện tích s ×ung quanh hình lập phương ta lấy

diện tích một khía cạnh nhân cùng với 4:S×q = S(1 mặt)×4

3. Tính diện tích toàn phần: mong mỏi tính diện tích s toàn phần hình lập phương ta lấy diện tích một mặt nhân cùng với 6:Stp = S(1 mặt)×6

Muốn tìmdiện tích một mặtta lấy diện tích s ×ung quanh phân chia cho 4 hoặc diện tích toàn phần chia cho 6.

S(1 mặt) = S×q : 4

Hoặc: S(1 mặt) = Stp : 6

– Muốntìm 1 cạnh hình lập phương, ta tìm kiếm xem một vài nào đó nhân với thiết yếu nó bằng diện tích s một mặt, thì sẽ là cạnh.

VD: Cho diện tích một phương diện là 25 m2. Kiếm tìm cạnh của hình lập phương đó.

Giải

Ta bao gồm 25 = 5 × 5;

vậy cạnh hình lập phương là 5m

4.Tính thể tích hình lập phương:ta rước cạnh nhân với cạnh rồi nhân cùng với cạnh.

V = a×a×a

Muốntìm 1 cạnh hình lập phương, ta tìm xem một trong những nào kia nhân với bao gồm nó rồi nhân tiếp cùng với nó bằng thể tích, thì đó là cạnh.