Word mang đến facestock.vn 365 Word mang đến facestock.vn 365 dành mang đến máy Mac Word mang đến web Word 2021 Word 2021 for Mac Word 2019 Word 2019 for Mac Word 2016 Word năm nhâm thìn for Mac Word 2013 Word 2010 Word for Mac 2011 xem thêm...Ít hơn

Có hai loại dấu ngắt trang vào Word: lốt ngắt mà lại Word auto thêm để đánh dấu xong từng trang, cùng dấu ngắt trang thủ công bằng tay mà bạn cũng có thể thêm vào. Chúng ta có thể xóa vết ngắt trang thủ công. Chúng ta không thể sa thải dấu ngắt trang từ động, nhưng mà có thể điều chỉnh vị trí chúng xuất hiện.

Bạn đang xem: Bỏ ngắt trang trong word 2010


Loại vứt dấu ngắt trang thủ công

Đi cho tới Trang đầu và lựa chọn Hiển thị/ Ẩn

*
.

Điều này hiển thị ngắt trang trong khi chúng ta đang làm việc trên tài liệu của mình.

Bấm đúp vào vết ngắt trang để chọn nó và tiếp đến nhấn Delete.

*

Điều chỉnh vết ngắt trang trường đoản cú động

Bạn ko thể sa thải ngắt trang tự động, nhưng chúng ta có thể ngăn chúng đến một địa điểm không mê say hợp, ví dụ như giữa các dòng văn bản mà bạn có nhu cầu giữ lại cùng nhau. Bạn cũng có thể điều chỉnh setup ngắt trang cho các đoạn văn sẽ chọn.

Chọn các đoạn mà bạn muốn áp dụng những thiết đặt.

Đi đến bố tríhoặc ba trí Trang, rồi chọn công cụ khởi đụng hộp thoại Đoạn văn

*
.

Trên tab Ngắt loại và Trang, chọn một hoặc nhiều mục sau đây:

Kiểm soát chiếc thiếu/Dòng mồ côi đặt ít nhất hai chiếc của đoạn văn vào đầu hoặc cuối trang.

Giữ sát đoạn tiếp theo phòng dấu ngắt giữa các đoạn văn mà bạn muốn giữ gần nhau.

Giữ các dòng sát nhau chống dấu ngắt trang chính giữa đoạn văn.

Ngắt trang trước thêm vệt ngắt trang trước một đoạn văn cầm thể.

Chèn ngắt trang


Loại quăng quật dấu ngắt trang thủ công

Đi cho Trang đầu và chọn Hiển thị/Ẩn.

Điều này hiển thị ngắt trang trong khi chúng ta đang thao tác trên tư liệu của mình.

Bấm hoặc gõ dịu ngay sau vệt phân đoạn trong dấu ngắt trang, rồi dấn Delete.

*

Điều chỉnh dấu ngắt trang từ động

Bạn ko thể loại trừ ngắt trang tự động, nhưng chúng ta có thể ngăn chúng cho một vị trí không ham mê hợp, chẳng hạn như giữa những dòng văn phiên bản mà bạn muốn giữ lại cùng nhau. Chúng ta cũng có thể điều chỉnh setup ngắt trang cho các đoạn văn đã chọn.

Chọn các đoạn mà bạn có nhu cầu áp dụng những thiết đặt.

Xem thêm: Thanh Toán Tiền Điện Zalopay

Trên thực đơn Định dạng , chọn Đoạn văn.

Trong hộp thoại Đoạn văn, lựa chọn tab Ngắt chiếc và Ngắt Trang.

Chọn một hoặc nhiều tùy lựa chọn sau đây:

Kiểm soát dòng thiếu/Dòng mồ côi đặt ít nhất hai dòng của đoạn văn vào đầu hoặc cuối trang.

Giữ ngay sát đoạn tiếp theo chống dấu ngắt giữa những đoạn văn mà bạn muốn giữ sát nhau.

Giữ những dòng sát nhau ngăn dấu ngắt trang ở giữa đoạn văn.

Ngắt trang trước thêm vết ngắt trang trước một đoạn văn gắng thể.

Thêm dấu ngắt trang


Loại quăng quật dấu ngắt trang thủ công

Trên menu Dạng xem , chọn Nháp.

Trong tài liệu, chọn ngắt trang thủ công, rồi dấn Delete.

Điều chỉnh dấu ngắt trang từ động

Chọn đoạn văn sau lốt ngắt trang không mong muốn.

Trên menu Định dạng, lựa chọn Đoạn văn, rồi chọn tab Ngắt loại và trang.

Xóa những hộp kiểm Giữ những dòngcùng nhau, giữ tiếp cùng Ngắt trang trước .

Thêm dấu ngắt trang


Trong Dạng coi Soạn thảo, một lốt ngắt trang được chèn thủ công bằng tay trong Word dành cho web, trông như sau:

*

Bạn sẽ không thấy dạng xem này vào Dạng xem chỉ Đọc.

Nếu chúng ta không làm việc trong Dạng xem Soạn thảo, nên chọn lựa Chỉnh sửa Tài liệu > Sửa trong Word giành cho web.

*

Chọn ngắt trang.

Nhấn xóa.


Lưu ý: Bạn chỉ có thể xóa quăng quật ngắt trang mà các bạn đã phân phối tài liệu của bạn. Bạn không thể xóa sổ ngắt trang mà lại Word tự động thêm lúc văn bản chạy tự trang này lịch sự trang khác.