*

Bạn đang xem: Bạn an đọc một cuốn sách trong 3 ngày. ngày thứ nhất đọc 1/3 số trang

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

bạn Anđọc một cuốn sách trong 3 ngày. Ngày sản phẩm nhấtđọc 1/3 số trang. Ngày sản phẩm 2đọc 5/8 số trang còn lại. Ngày trang bị 3đọc nốt 90 trang. Tính coi cuốn sách tất cả bao nhiêu trang?

* giải hẳn ra hộ mình các bạn nhé !!!!!


*

*

 

90 trang chiếm phần số phần là : 8 - 5 = 3 ( phần )

Ngày thứ hai gọi được số trang là : 90 / 3 * 8 = 240 ( trang )

240 trang chiếm phần số phần là : 3 - 1 = 2 ( phần )

Số trang của cuốn sách là : 240 / 2 * 3 = 360 ( trang )

Đáp số : 360 trang


ng` ta bảo là 5/8 số sót lại chứ đâu phải là 5/8 quyển sách đâu. Theo mình thì do ngày 2 đọc 5/8 số sót lại sau ngày một nên ngày 3 là 3/8 số còn sót lại sau ngày 1 mà số còn lại sau ngày một sẽ = 2/3 số trang sách => số sách ngày 3 đang = (3/8).(2/3)=1/4(quyển sách)vậy 90 trang =1/4 quyển sách => cuốn sách dày: 90:(1/4)=360(trang)


Dưới đó là một vài thắc mắc có thể tương quan tới thắc mắc mà chúng ta gửi lên. Có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà chúng ta cần!

bạn Anđọc một cuốn sách trong 3 ngày. Ngày sản phẩm công nghệ nhấtđọc 1/3 số trang. Ngày thứ 2đọc 5/8 số trang còn lại. Ngày sản phẩm công nghệ 3đọc nốt 90 trang. Tính xem cuốn sách tất cả bao nhiêu trang?

* giải hẳn ra hộ mình chúng ta nhé !!!!!


Phân số chỉ số trang An đọc được trong ngày thứ nhất là:

(1-frac13=frac23)(số trang)

Phân số chỉ số trang chúng ta An đọc trong thời gian ngày thứ nhị là:

(frac23 imesfrac58=frac512)(số trang)

Phân số chỉ số trang các bạn An đọc trong ngày thứ ba là:

(1-left(frac13+frac512 ight)=frac14)(số trang)

Vậy cuốn sách đó có toàn bộ số trang là:

(90divfrac14=360)(trang)

Đs:


Bạn An gọi 1 cuốn sách trong 3 ngày. Ngày đầu tiên đọc 1/3 số trang. Ngày thứ hai đọc 5/8 số trang sách còn lại. Ngày máy 3 gọi nốt 90 trang. Tính xem cuốn sách tất cả bao nhiêu trang?


131) các bạn An gọi một cuốn sách vào 3 ngày . Ngày lần đầu đọc 1/3 số trang . Ngày thứ 2 đọc 5/8 số trang còn lại . Ngày vật dụng 3 đọc nốt 90 trang . Tính xem cuốn sách tất cả bao nhiêu trang ?


90 trang chiếm phần số phần của cuốn sách là:

(1-frac58=frac38)(số trang)

(frac38)chiếm số trang của cuốnsách là:

(90:frac38=240left(trang ight))

240 trang chiếm số phần của cuốn sách là:

(1-frac13=frac23)(số trang)

Cuốn sách có số trang là:

(240:frac23=360left(trang ight))

Đáp số: 360 trang

~Học tốt~


Xem thêm: Hồ Việt Trung: Nhiều Phụ Nữ Ngỏ Ý Chăm Sóc Hai Cha Con Nhưng Tôi Không Muốn

An gọi một cuốn sách vào 3 ngày. Ngày trước tiên đọc 1/3 số trang. Ngày thứ 2 đọc 5/8 số trang còn lại. Ngày sản phẩm 3 đọc nốt 90 trang. Tính coi cuốn sách bao gồm bao nhiêu trang?


Số phần của cuốn sách cơ mà An đọc trong thời gian ngày thứ cha là:

(1-dfrac13-dfrac58=dfrac124)(cuốn sách)

Cuốn sách có số trang là:(90:dfrac124=2160)(trang)


- hotline số trang của quyển sách là: a (trang; a(in)N*; a>90)

=> số trang ngày đầu gọi được là:(dfraca3)(trang)

=> số trang còn lại là:(a-dfraca3=dfrac2a3)(trang)

- Số trang ngày thứ 2 đọc được là:(dfrac2a3xdfrac58=dfrac5a12)(trang)

=> pt:(dfraca3)+(dfrac5a12)+90=a

(bạn tự giải pt nhé) a=360 (tmđk)


bạn an đọc 1 cuốn sách vào 3 ngày . Ngày thứ nhất đọc 1/3 số trang ngày thứ hai đọc dk 5/8 số trang còn lại. Ngày thứ 3 phát âm nốt 90 trang. Tính xem cuốn sách gồm bao nhiêu trang ?

giúp mk vs mk tick cho giải rõ ra nha


bạn An đọc một cuốn sách trong 3 ngày. Ngày trước tiên đọc 1/3 số trang. Ngày thứ 2 đọc 1/3 số trang còn lại. Ngày trang bị 3 đọc nốt 44 trang. Tính xem cuốn sách có bao nhiêu trang giải hộ mik nha mn


Phân số chỉ phần 44 trang chiếm là :

1 - 1/3 = 2/3

2/3số trang của cuốn sách :

44 : 2/3 = 66( trang )

66 trang chỉ chiếm :

1 - 1/3 = 2/3 ( số trang )

Cuốn sách gồm số trang là :

66 : 2/3 = 90 ( trang )


bạn An đọc một cuốn sách trong 3 ngày. Ngày trước tiên đọc 1 3 số trang. Ngày thứ hai đọc 5 8 số trang còn lại. Ngày sản phẩm công nghệ 3 phát âm nốt 30 trang. Tính xem cuốn sách có bao nhiêu trang ?


bạn An gọi một cuốn sách trong 3 ngày. Ngày trước tiên đọc 1/3 số trang. Ngày thứ 2 đọc 5/8 số trang còn lại. Ngày lắp thêm 3 gọi nốt 90 trang. Tính coi cuôn sách có bao nhiêu trang?


90 chiếm số phần là:

8-5=3(phần)

Ngày vật dụng 2đọcđucợ:

90:3x8=240(trang)

240 trang chiếm số phần là:

3-1=2(phần)

Số trang của cuốn sách là:

240:2x3=360(trang)

Đáp số:360 trang


Phân số chỉ số phần 90 trang chiếm phần là : 1 - 5/8 = 3/8

số trang 3/8 số trang của cuốn sách là : 90 : 3/8 = 240

trang 240 trang chỉ chiếm : 1 - 1/3 = 2/3 số trang

Số trang của quyển sách là : 240 : 2/3 = 360 trang

đáp số: 360 trang


Bài 1 : các bạn An phát âm một cuốn sách trong 3 ngày. Ngày trước tiên đọc 1/3 số trang. Ngày sản phẩm công nghệ hai gọi 5/8 số trang còn lại. Ngày thứ 3 gọi nốt 90 trang . Tính coi cuốn sach có bao nhiêutrang


Phân số chỉ số phần 90 trang chiếm là : 1 - 5/8 = 3/8 sốtrang

3/8 số trang của quyển sách là : 90 : 3/8 = 240 trang

240 trang chiếm : 1 - 1/3 = 2/3 số trang

Số trang của cuốn sách là : 240 : 2/3 = 360 trang

Đ/s : 360 trang


Phân số chỉ số phần 90 trang chiếm là:

1-5/8= 3/8 ( số trang )

3/8 số trang của quyển sách là:

90: 3/8=240 trang

240 trang chiếm là:

1-1/3=2/3 số trang

Số trang của cuốn sách là:

240:2/3=360 trang

Đáp số:360 trang


Tất cảToán trang bị lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên