Với dạng toán này theo nhà quan đó là dạng toán đối chọi giản. Các bạn chỉ cần chú ý quan sát các dữ kiện và hình dáng của đồ gia dụng thị kết phù hợp với tư duy phân chia nhiệm vụ của OH–, H+, Cfacestock.vn là hoàn toàn có thể xử lý được dạng toán này.

Bạn đang xem: Bài tập đồ thị hóa học hay và khó

A. 6 dạng thứ thị thường gặp


*

(Lời giải) lấy ví dụ như 1: Khi nhỏ từ từ mang lại dư hỗn hợp KOH vào dung dịch AlCl3, kết quả thí nghiệm được màn biểu diễn trên vật thị sau (số liệu tính theo đơn vị mol).


*


Giá trị của x là:

A. 0,12 B. 0,14 C. 0,15 D. 0,20

(Lời giải) ví dụ 2: Khi nhỏ tuổi từ từ đến dư hỗn hợp NaOH vào hỗn hợp AlCl3, công dụng thí nghiệm được màn biểu diễn trên đồ thị sau (số liệu tính theo đơn vị chức năng mol).

*


*


NV3: kết hợp kết tủa.

II. Lấy ví dụ minh họa

(Lời giải) lấy ví dụ 3: Khi bé dại từ từ đến dư hỗn hợp NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl cùng b mol AlCl3, tác dụng thí nghiệm được màn trình diễn trên vật dụng thị sau:


*

Tỉ lệ a : b là

A. 4 : 3 B. 2 : 3 C. 1 : 1 D. 2 : 1

(Lời giải) ví dụ như 4: Khi nhỏ tuổi từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch hỗn hợp chứa AlCl3 với HCl, kết quả thí nghiệm được màn trình diễn trên vật thị sau (số liệu tính theo đơn vị chức năng mol).

*

Tỷ lệ x : a là:

A. 4,8 B. 5,0 C. 5,2 D. 5,4

Dạng 3: đến H+ vào dung dịch chứa AlO2 hoặc AlO2 và OH

I. Lý thuyết

*

Hoàn toàn tương tự hai dạng trên ta cũng chỉ việc sử dụng bốn duy phân chia trách nhiệm của H+:

Nhiệm vụ 1: (từ 0 – x) th-nc lượng OH-

Nhiệm vụ 2: (từ x – z) đưa kết tủa lên rất đại.

Nhiệm vụ 3: (từ z – k) hòa hợp kết tủa.

II. Ví dụ như minh họa

(Lời giải) lấy ví dụ 5: Khi nhỏ dại từ từ đến dư hỗn hợp HCl vào hỗn hợp hỗn hợp gồm x mol Ba(OH)2 cùng y mol Ba2 hoặc Ba(Alfacestock.vn)2, kết tủa thu được màn biểu diễn trên trang bị thị hình bên:

*

Giá trị của x và y thứu tự là:

A. 0,05 cùng 0,30 B. 0,10 với 0,15 C. 0,05 và 0,15 D. 0,10 cùng 0,30

(Lời giải) lấy ví dụ 6: nhỏ rất nhàn nhã dung dịch HCl vào 100ml dung dịch hỗn hợp chứa NaOH 1,2M với NaAlfacestock.vn 0,8M. Lượng kết tủa đổi thay thiên theo vật dụng thị hình vẽ hình bên.

*

Giá trị của y là:

A. 0,348 B. 0,426 C. 0,288 D. 0,368

(Lời giải) ví dụ 7: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch cất x mol NaOH cùng y mol NaAlfacestock.vn (hay Na) tác dụng thí nghiệm được trình diễn bằng đồ vật thị bên.

*

Tỷ lệ x:y là?

A. 1 : 3 B. 2 : 3 C. 1 : 1 D. 4 : 3

(Lời giải) lấy ví dụ 8: Khi nhỏ tuổi từ từ mang lại dư hỗn hợp HCl vào hỗn hợp hỗn hợp gồm a mol Ba(OH)2 cùng b mol NaAlfacestock.vn, công dụng thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị hình bên:

*

Tỉ lệ a:b theo thứ tự là

A. 2:1 B. 2:7 C. 4:7 D. 2:5

Dạng 4: Sục CO2 vào dung dịch chứa Ca(OH)2, Ba(OH)2 cùng KOH, NaOH

I. Lý thuyết

Với dạng toán này chúng ta chú ý các quy trình như sau (theo hình vẽ):

*

Thứ tự nhiệm vụ của Cfacestock.vn là:

*

II. Ví dụ minh họa

(Lời giải) ví dụ như 9: Sục khí Cfacestock.vn vào V lít dung dịch tất cả hổn hợp NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M. Đồ thị biểu diễn khối lượng kết tủa theo số mol Cfacestock.vn như sau:

*

Giá trị của V là

A. 300 B. 400 C. 250 D. 150

(Lời giải) ví dụ 10: dung dịch A đựng a mol Ba(OH)2. Mang đến b mol NaOH vào A tiếp nối sục Cfacestock.vn (dư) vào ta thấy lượng kết tủa biến đổi theo đồ vật thị (Hình vẽ).

*

Giá trị của (a + b) là:

A. 1,0 B. 0,8 C. 0,7 D. 0,9

(Lời giải) lấy ví dụ 11: Sục Cfacestock.vn vào dung dịch đựng hỗn hợp có Ca(OH)2 và KOH ta quan tiền sát hiện tượng lạ theo đồ thị hình mặt (số liệu tính theo đơn vị chức năng mol).

*

Giá trị của x là:

A. 0,12 (mol) B. 0,11 (mol) C. 0,13 (mol) D. 0,10 (mol)

Dạng 5: câu hỏi cho kiềm (KOH, NaOH) vào dung dịch cất Zn2+

I. Lý thuyết

*

Khi đến kiềm (KOH, NaOH) vào dung dịch chứa Zn2+ ta hãy coi như OH– có tác dụng hai nhiệm vụ:

Nhiệm vụ 1 (0 – a): Đưa kết tủa lên rất đại.

Nhiệm vụ 2 (a – b): kết hợp kết tủa.

Chú ý: tỷ lệ mol đều là 1 trong : 2

II. Lấy ví dụ như minh họa

(Lời giải) lấy một ví dụ 12: cho KOH vào dung dịch đựng ZnCl2 ta thấy hiện tượng thí nghiệm theo như hình vẽ bên. (Số liệu tính theo đơn vị chức năng mol).

*

Giá trị x là:

A. 0,3 B. 0,4 C. 0,2 D. 0,25

(Lời giải) lấy ví dụ 13: cho KOH vào dung dịch cất ZnCl2 ta thấy hiện tượng thí nghiệm theo hình vẽ mặt (số liệu tính theo đơn vị chức năng mol).

*

Giá trị x là:

A. 3,4 B. 3,2 C. 2,8 D. 3,6

Dạng 6: bài toán cho kiềm (KOH, NaOH) vào dung dịch cất H+ cùng Zn2+

I. Lý thuyết

*

Theo phân chia nhiệm vụ của OH–

Nhiệm vụ 1 (0-a): Trung hòa lượng axit H+

Nhiệm vụ 2 (a-b): Đưa kết tủa lên cực lớn (tỷ lệ 1:2)

Nhiệm vụ 3 (b-c): Hòa tung kết tủa (tỷ lệ 1:2)

II. Lấy ví dụ như minh họa

(Lời giải) lấy ví dụ như 14: Khi nhỏ tuổi từ từ cho dư dung dịch NaOH vào hỗn hợp hỗn hợp tất cả a mol HCl vào b mol ZnCl2, công dụng thí nghiệm được trình diễn trên thiết bị thị sau (số liệu tính theo đơn vị mol).

*

Tổng quý giá của a + b là

A. 1,4 B. 1,6 C. 1,2 D. 1,3

(Lời giải) ví dụ 15: Khi nhỏ từ từ mang đến dư hỗn hợp KOH vào dung dịch hỗn hợp có a mol HCl với b mol ZnCl2, tác dụng thí nghiệm được màn trình diễn trên vật dụng thị sau (số liệu tính theo đơn vị chức năng mol).

*

Tỷ lệ a : b là:

A. 3 : 2 B. 2 : 2 C. 1 : 1 D. 2 : 1

B. Bài xích tập vận dụng

(Lời giải) Câu 1: Khi nhỏ từ từ cho dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3, tác dụng thí nghiệm được màn trình diễn trên vật dụng thị sau (số liệu tính theo đơn vị mol).

*

Giá trị của x là:

A. 0,412 B. 0,426 C. 0,415 D. 0,405

(Lời giải) Câu 2: Khi nhỏ dại từ từ cho dư hỗn hợp NaOH vào hỗn hợp AlCl3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên thứ thị sau (số liệu tính theo đơn vị chức năng mol).

*

Giá trị của x là:

A. 0,18 B. 0,17 C. 0,15 D. 0,14

(Lời giải) Câu 3: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào hỗn hợp AlCl3, tác dụng thí nghiệm được màn biểu diễn trên đồ gia dụng thị sau (số liệu tính theo đơn vị chức năng mol).

*

Giá trị của x là:

A. 0,80 B. 0,84 C. 0,86 D. 0,82

(Lời giải) Câu 4: Khi nhỏ dại từ từ mang lại dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3, công dụng thí nghiệm được màn biểu diễn trên trang bị thị sau (số liệu tính theo đơn vị chức năng mol).

*

Biểu thức liên hệ giữa x và y là:

A. 3y – x = 1,44 B. 3y – x = 1,24 C. 3y + x = 1,44 D. 3y + x = 1,24

(Lời giải) Câu 5: Khi nhỏ tuổi từ từ mang lại dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3, công dụng thí nghiệm được biểu diễn trên thứ thị sau (số liệu tính theo đơn vị mol).

*

Tỷ lệ x : y là:

A. 7 : 8 B. 6 : 7 C. 5 : 4 D. 4 : 5

(Lời giải) Câu 6: Khi nhỏ từ từ cho dư hỗn hợp NaOH vào dung dịch hỗn hợp bao gồm a mol H2SO4 cùng b mol AlCl3, công dụng thí nghiệm được biểu diễn trên vật thị (hình bên).

*

Giá trị của a + b là:

A. 0,3 B. 0,25 C. 0,4 D. 0,35

(Lời giải) Câu 7: Khi nhỏ dại từ từ mang đến dư hỗn hợp NaOH vào dung dịch tất cả hổn hợp chứa AlCl3 với HCl, hiệu quả thí nghiệm được màn biểu diễn trên đồ thị sau (số liệu tính theo đơn vị chức năng mol).

*

Giá trị của x là:

A. 0,35 B. 0,30 C. 0,25 D. 0,20

(Lời giải) Câu 8: đến từ tự KOH vào dung dịch cất a mol HNO3 cùng b mol Al2(SO4)3. Kết quả thí nghiệm được màn biểu diễn trên thiết bị thị mẫu vẽ bên.

*

Tổng quý giá của a + b là:

A. 0,6 B. 0,5 C. 0,7 D. 0,8

(Lời giải) Câu 9: đến m gam Al chức năng hoàn toàn cùng với dung dịch đựng a mol HNO3. Sau phản ứng thấy dung dịch có trọng lượng không biến đổi và nhận được 6,272 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí Z bao gồm NO với Nfacestock.vn. Tỷ khối của Z đối với mêtan là 135/56. Tín đồ ta đổ thảnh thơi dung dịch NaOH vào hỗn hợp sau phản nghịch ứng bên cạnh đó đun nóng nhẹ thấy lượng kết tủa biến thiên theo vật dụng thị hình vẽ mặt (đơn vị mol):

*

Giá trị của a là:

A. 1,8 B. 1,6 C. 1,7 D. 2,0

(Lời giải) Câu 10: Hòa tan trọn vẹn 25,3 gam hỗn hợp A có Na, BaO, Al nội địa dư thu được 8,96 (lít, đktc) khí H2 với dung dịch B, người ta nhỏ từ từ hỗn hợp HCl vào B thấy lượng kết tủa biến đổi thiên theo đồ gia dụng thị hình vẽ bên dưới (đơn vị: mol). Phần trăm cân nặng của O vào A là x%.

*

Giá trị của x sớm nhất với:

A. 5% B. 6% C. 7% D. 8%

(Lời giải) Câu 11: Sục Cfacestock.vn vào dung dịch Ba(OH)2 ta quan sát hiện tượng theo trang bị thị hình mặt (tính theo đơn vị chức năng mol).

*

Giá trị của x là:

A. 1,8 (mol) B. 2,2 (mol) C. 2,0 (mol) D. 2,5 (mol)

(Lời giải) Câu 12: Sục Cfacestock.vn vào dung dịch Ba(OH)2 ta quan sát hiện tượng theo vật dụng thị hình bên (số liệu tính theo đơn vị chức năng mol)

*

Giá trị của x là:

A. 0,1 (mol) B. 0,15 (mol) C. 0,18 (mol) D. 0,20 (mol)

(Lời giải) Câu 13: Sục Cfacestock.vn vào dung dịch Ba(OH)2 ta quan tiền sát hiện tượng lạ theo vật dụng thị hình mặt (số liệu tính theo đơn vị mol).

*

Giá trị của x là:

A. 0,60 (mol) B. 0,50 (mol) C. 0,42 (mol) D. 0,62 (mol)

(Lời giải) Câu 14: Sục Cfacestock.vn vào dung dịch chứa hỗn hợp bao gồm Ca(OH)2 cùng KOH ta quan liêu sát hiện tượng kỳ lạ theo đồ gia dụng thị hình bên (số liệu tính theo đơn vị mol).

*

Giá trị của x là:

A. 0,45 (mol) B. 0,42 (mol) C. 0,48 (mol) D. 0,60 (mol)

(Lời giải) Câu 15: mang lại NaOH vào dung dịch đựng ZnCl2 ta thấy hiện tượng thí nghiệm theo như hình vẽ bên (số liệu tính theo đơn vị chức năng mol).

*

Giá trị x là:

A. 0,32 B. 0,42 C. 0,35 D. 0,40

(Lời giải) Câu 16: mang đến NaOH vào dung dịch đựng ZnSO4 ta thấy hiện tượng lạ thí nghiệm theo như hình vẽ bên (số liệu tính theo đơn vị chức năng mol).

*

Giá trị x là:

A. 0,5 B. 0,4 C. 0,6 D. 0,7

(Lời giải) Câu 17: Khi nhỏ tuổi từ từ mang lại dư dung dịch KOH vào hỗn hợp hỗn hợp tất cả a mol HCl và x mol ZnSO4, hiệu quả thí nghiệm được trình diễn trên thiết bị thị sau (số liệu tính theo đơn vị chức năng mol).

*

Giá trị của x (mol) là:

A. 0,4 B. 0,6 C. 0,65 D. 0,7

(Lời giải) Câu 18: Khi nhỏ tuổi từ từ dung dịch NaOH cho dư vào dung dịch AlCl3, tác dụng thí nghiệm được trình diễn theo vật thị bên (số mol những chất tính theo đơn vị mol).

*

Giá trị của x là:

A. 0,84 B. 0,80 C. 0,82 D. 0,78

(Lời giải) Câu 19: Khi nhỏ dại từ từ mang đến dư hỗn hợp NaOH vào hỗn hợp hỗn hợp bao gồm a mol HCl với b mol AlCl3, hiệu quả thí nghiệm được màn biểu diễn trên trang bị thị hình bên.

*

Tỉ lệ b : a là

A. 3 : 5 B. 4 : 3 C. 2 : 1 D. 4 : 5

(Lời giải) Câu 20: Khi nhỏ tuổi từ từ đến dư dung dịch HCl vào hỗn hợp hỗn hợp gồm a mol Ba(OH)2 với b mol Ba(Alfacestock.vn)2, kết quả thí nghiệm được màn trình diễn trên vật thị bên.

*

Vậy tỉ lệ thành phần a : b là

A. 1 : 3 B. 1 : 2 C. 2 : 3 D. 2 : 1

(Lời giải) Câu 21: mang lại x gam Al tan trọn vẹn vào dung dịch đựng y mol HCl thu được dung dịch Z đựng 2 chất tan bao gồm cùng độ đậm đặc mol. Thêm thảnh thơi dung dịch NaOH vào dung dịch Z thì đồ thị biểu diễn lượng kết tủa phụ thuộc vào vào lượng OH– như hình bên.

*

Giá trị của x là ?

A. 32,4 B. 27,0 C. 20,25 D. 26,1

(Lời giải) Câu 22: Khi nhỏ dại từ từ đến dư hỗn hợp NaOH vào hỗn hợp hỗn hợp có a mol H2SO4 với b mol Al2(SO4)3, hiệu quả thí nghiệm được màn trình diễn trên vật dụng thị hình bên.

*

Tỉ lệ a : b là

A. 8 : 1 B. 2 : 1 C. 1 : 1 D. 4 : 5

(Lời giải) Câu 23: Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam CaO với H2O thu được hỗn hợp A. Sục khí Cfacestock.vn vào hỗn hợp A, qua quy trình khảo sát tín đồ ta lập đồ vật thị của phản ứng như hình bên.

*

Giá trị của x là:

A. 0,025 B. 0,020 C. 0,050 D.

Xem thêm: New Bmw 8 Series Gran Coupe Review, Bmw 8 Series Gran Coupe Review

0,040

(Lời giải) Câu 24: lúc sục tự từ cho dư khí Cfacestock.vn vào một trong những cốc đựng dung dịch Ca(OH)2, công dụng thí nghiệm được trình diễn trên thiết bị thị hình bên.

*

Dựa vào đồ gia dụng thị trên, khi số lượng Cfacestock.vn đã sục vào dung dịch là 0,85 mol thì lượng kết tủa xuất hiện tương ứng là

A. 0,85 mol B. 0,45 mol C. 0,35 mol D. 0,50 mol

(Lời giải) Câu 25: nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 cho dư vào dung dịch tất cả hổn hợp Na2SO4 cùng Al2(SO4)3 ta gồm đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc cân nặng kết tủa theo số mol Ba(OH)2 như hình bên.

*

Dựa vào đồ vật thị hãy xác minh giá trị của x là

A. 0,40 (mol) B. 0,30 (mol) C. 0,20 (mol) D. 0,25 (mol)

(Lời giải) Câu 26: khi sục từ từ mang lại dư Cfacestock.vn vào dung dịch hỗn hợp gồm chứa 0,3 mol NaOH, 0,1 mol KOH và Ca(OH)2. Công dụng thí nghiệm thu sát hoạch được trình diễn trên vật thị sau:

*

Giá trị của a : b là:

A. 4 : 5 B. 3 : 4 C. 2 : 3 D. 3 : 5

(Lời giải) Câu 27: bé dại từ tự dung dịch mang lại dư Ba(OH)2 0,2M vào 100 ml hỗn hợp A đựng Al2(SO4)3 xM. Quan hệ giữa cân nặng kết tủa với số mol OH– được màn biểu diễn bằng đồ gia dụng thị hình vẽ bên.

*

Nếu mang đến 100ml dung dịch tất cả hổn hợp Ba(OH)2 0,2M với NaOH 0,3M vào 100ml hỗn hợp A thì khối lượng kết tủa nhận được là bao nhiêu?

A. 5,44 gam B. 4,66 gam C. 5,70 gam D. 6,22 gam

(Lời giải) Câu 28: lúc sục từ bỏ từ mang lại dư Cfacestock.vn vào dung dịch hỗn hợp bao gồm a mol NaOH và b mol Ca(OH)2, hiệu quả thí nghiệm được trình diễn trên thứ thị sau

*

Tỉ lệ a : b là

A. 4 : 3 B. 2 : 3 C. 5 : 4 D. 4 : 5

(Lời giải) Câu 29: dung dịch X đựng x mol NaOH với y mol Na2Znfacestock.vn, dung dịch Y chứa z mol Ba(OH)2 với t mol Ba(Alfacestock.vn)2 trong những số ấy (xBài toán vật dụng thị cải thiện có lời giải chi tiết

I. Ví dụ minh họa

Để làm tốt dạng toán này buộc phải hiểu được từng quy trình phản ứng tương xứng với trang bị thị. Đặc biệt là ở đều điếm đồ vật thị gồm đột biến đổi (gãy khúc).

(Lời giải) ví dụ như 1: nhỏ tuổi từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch cất x mol H2SO4 và y mol Al2(SO4)3. Đồ thị màn biểu diễn sự phụ thuộc cân nặng kết tủa theo thể tích hỗn hợp Ba(OH)2 như sau:

*

Giá trị nào dưới đây của a là đúng?

A. 0,50. B. 0,65. C. 0,75. D. 0,8.

(Lời giải) ví dụ như 2: Sục đàng hoàng khí Cfacestock.vn mang lại dư vào dung dịch chứa Ca(OH)2 và NaAlfacestock.vn (hay Na). Khối lượng kết tủa thu sau phản bội ứng được màn trình diễn trên đồ dùng thị như hình vẽ. Quý giá của m với x lần lượt là

*

A. 72,3 gam và 1,01 mol. B. 66,3 gam và 1,13 mol.

C. 54,6 gam và 1,09 mol. D. 78,0 gam với 1,09 mol.

(Lời giải) lấy ví dụ như 3: bé dại từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào ống nghiệm đựng dung dịch H2SO4 và Al2(SO4)3. Đồ thị màn biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 như sau:

*

Giá trị nào sau đây của m­max là đúng?

A. 88,32. B. 98,84. C. 92,49. D. 84,26.

(Lời giải) ví dụ 4: bé dại từ từ hỗn hợp Ba(OH)2 vào ống nghiệm cất dung dịch HCl (a mol) cùng Al2(SO4)3 (b mol). Đồ thị trình diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo thể tích hỗn hợp Ba(OH)2 như sau:

*

Giá trị nào của a : b sau đây là đúng?

A. 14 : 5. B. 11 : 5. C. 12 : 5. D. 9 : 5.

(Lời giải) ví dụ 5: nhỏ dại rất thảnh thơi dung dịch Ba(OH)2 0,5M vào dung dịch X chứa đồng thời Al2(SO4)3, K2SO4 với lắc dịu để các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Đồ thị màn biểu diễn sự nhờ vào tổng cân nặng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 0,5M như sau:

*

Giá trị của x là

A. 900. B. 600. C. 800. D. 400.

(Lời giải) Ví dụ 6: hài hòa toàn toàn m gam tất cả hổn hợp chất rắn X bao gồm Ba, BaO, Na cùng Al2O3 chỉ thu được dung dịch Y cùng 10,08 lít H2 (đktc). Nhỏ dại từ từ dung dịch H2SO4 vào dung dịch Y thu được công dụng như đồ gia dụng thị dưới đây

*

Giá trị m ngay gần nhất với mức giá trị nào bên dưới đây?

A. 76. B. 75. C. 73. D. 78.

II. Bài xích tập vận dụng

(Lời giải) Câu 1: nhỏ tuổi từ từ hỗn hợp Ba(OH)2 0,1M vào ông nghiệm đựng dung dịch Al2(SO4)3. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc cân nặng kết tủa theo thể tích hỗn hợp Ba(OH)2 như hình bên. Quý hiếm của V làm sao sau đây là đúng?

*

A. 2,1. B. 2,8. C. 2,4. D. 2,5.

(Lời giải) Câu 2: Nhỏ thong thả dung dịch Ba(OH)2 0,5M vào ống nghiệm đựng dung dịch Al2(SO4)3. Đồ thị trình diễn sự phụ thuộc cân nặng kết tủa theo cố tích dung dịch Ba(OH)2 như hình bên. Quý giá của V làm sao sau đây là đúng?

*

A. 0,78. B. 0,96. C. 0,64. D. 0,84.

(Lời giải) Câu 3: nhỏ dại từ từ dung dịch Ba(OH)2 0,2M vào ống nghiệm đựng dung dịch Al2(SO4)3. Đồ thị màn biểu diễn sự phụ thuộc cân nặng kết tủa theo nuốm tích dung dịch Ba(OH)2 như hình bên. Cực hiếm của m nào sau đó là đúng?

*

A. 59,58. B. 94,05. C. 76,95. D. 85,5.

(Lời giải) Câu 4: Nhỏ thanh nhàn dung dịch Ba(OH)2 0,5M vào ống nghiệm chứa dung dịch Al2(SO4)3. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc trọng lượng kết tủa theo thể tích hỗn hợp Ba(OH)2 như hình bên. Quý giá của V2 : V1 như thế nào sau đấy là đúng?

*

A. 7:6. B. 4:3. C. 6:5. D. 5:4.

(Lời giải) Câu 5: Nhỏ thong dong dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào ống nghiệm cất dung dịch Al2(SO4)3. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc trọng lượng kết tủa theo thể tích hỗn hợp Ba(OH)2 như hình bên. Quý giá của mmax – mmin làm sao sau đó là đúng?

*

A. 8,82. B. 7,14. C. 9,36. D. 8,24.

(Lời giải) Câu 6: Nhỏ thong dong dung dịch Ba(OH)2 vào ống nghiệm cất dung dịch HCl và Al2(SO4)3. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc trọng lượng kết tủa theo nỗ lực tích dung dịch Ba(OH)2 như hình bên. Quý hiếm nào của mmax sau đấy là đúng?

*

A. 85,5. B. 78,5. C. 88,5. D. 90,5.

(Lời giải) Câu 7: nhỏ dại từ từ hỗn hợp Ba(OH)2 vào ống nghiệm cất dung dịch HC1 và Al2(SO4)3. Đồ thị màn biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 như hình bên. Giá trị nào của a sau đấy là đúng?

*

A. 0,50. B. 0,52. C. 0,54. D. 0,48.

(Lời giải) Câu 8: Nhỏ lỏng lẻo dung dịch Ba(OH)2 vào ống nghiệm đựng dung dịch HCl và Al2(SO4)3. Đồ thị trình diễn sự dựa vào khối ượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 như hình bên. Quý hiếm nào của mmax sau đó là đúng?

*

A. 74,54. B. 70,52. C. 76,95. D. 72,48.

(Lời giải) Câu 9: nhỏ dại từ từ hỗn hợp Ba(OH)2 vào ống nghiệm chứa dung dịch HCl với Al2(SO4)3. Đồ thị màn biểu diễn sự phụ thuộc cân nặng kết tủa theo thể tích hỗn hợp Ba(OH)2 như sau:

*

Giá trị nào của mmax – mmin sau đấy là đúng?

A. 20,15. B. 18,58. C. 16,05. D. 14,04.

(Lời giải) Câu 10: nhỏ dại từ từ hỗn hợp Ba(OH)2 vào ống nghiệm cất dung dịch HCl cùng Al2(SO4)3. Đồ thị màn biểu diễn sự phụ thuộc trọng lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 như sau:

*

Giá trị như thế nào của mmin sau đó là đúng?

A. 11,65. B. 13,98. C. 9,32. D. 18,64.

(Lời giải) Câu 11: nhỏ tuổi từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào ống nghiệm chứa dung dịch HCl và Al2(SO4)3. Đồ thị trình diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 như sau:

*

Giá trị nào của m sau đây là đúng?

A. 41,65. B. 40,15. C. 35,32. D. 38,64.

(Lời giải) Câu 13: nhỏ từ từ hỗn hợp Ba(OH)2 vào ống nghiệm chứa dung dịch H2SO4 và Al2(SO4)3. Đồ thị màn biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo thể tích hỗn hợp Ba(OH)2 như sau:

Khối lượng kết tủa (gam)

*

Giá trị nào dưới đây của mmax là đúng?

A. 138,3. B. 121,8. C. 132,6. D. 134,2.

(Lời giải) Câu 14: nhỏ dại từ từ hỗn hợp Ba(OH)2 vào dung dịch chứa x mol H2SO4 và y mol Al2(SO4)3. Đồ thị màn trình diễn sự phụ thuộc cân nặng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 như sau:

*

Giá trị nào tiếp sau đây của a là đúng?

A. 0,5. B. 0,6. C. 0,7. D. 0,8.

(Lời giải) Câu 15: nhì ống nghiệm A với B cất lần lượt hỗn hợp ZnSO4 cùng AlCl3, nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào 2 ống nghiệm đơn lẻ trên thu được kết quả biểu diễn đồ thị mặt dưới

*

Tỷ lệ của a : b là:

A. 3:4. B. 1:1. C. 4:3. D. 2:3.

(Lời giải) Câu 16: nhì ống nghiệm A cùng B chứa lần lượt hỗn hợp ZnSO4 với AlCl3, nhỏ từ từ hỗn hợp NaOH vào 2 ống nghiệm hiếm hoi trên thu được hiệu quả biểu diễn thứ thị bên dưới

*

Giá trị của x là

A. 0,16. B. 0,17. C. 0,18. D. 0,21.

(Lời giải) Câu 17: nhỏ dại từ từ dung dịch đến dư Ba(OH)2 0,2M vào 100ml dung dịch A chứa Al2(SO4)3 xM. Mối quan hệ giữa khối lượng kết tủa và số mol OH– được màn biểu diễn bằng vật thị sau:

*

Nếu mang đến 100ml dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,2M với NaOH 0,3M vào 100ml hỗn hợp A thì cân nặng kết tủa nhận được là bao nhiêu?

A. 5,44 gam. B. 4,66 gam. C. 5,70 gam. D. 6,22 gam.

(Lời giải) Câu 18: hỗn hợp X cất X mol NaOH với y mol Na2Znfacestock.vn (hoặc Na2(Zn(OH)4)), dung dịch Y cất z mol Ba(OH)2 và t mol Ba(Alfacestock.vn)2 (hoặc Ba(Al(OH)4)2) trong các số ấy (x Lời giải) Câu 19: bé dại từ từ bỏ dung dịch đến dư Ba(OH)2 0,2M vào 100ml dung dịch A đựng Al2(SO4)3 xM. Quan hệ giữa cân nặng kết tủa cùng số mol OH– được trình diễn bằng trang bị thị sau:

*

Nếu mang lại 100ml dung dịch các thành phần hỗn hợp Ba(OH)2 0,2M và NaOH 0,3M vào 100ml hỗn hợp A thì cân nặng kết tủa chiếm được là bao nhiêu?

A. 5,44 gam. B. 4,66 gam. C. 5,70 gam. D. 6,22 gam.

(Lời giải) Câu 20: đến từ từ hỗn hợp Ba(OH)2 mang đến dư vào dung dịch cất AlCl3 x(mol) cùng Al2(SO4)3 y (mol). Phản bội ứng được màn trình diễn theo đồ gia dụng thị sau:

*

Giá trị của x + y là?

A. 0,07. B. 0,06. C. 0,09. D. 0,08.

(Lời giải) Câu 21: nhỏ tuổi từ từ hỗn hợp Ba(OH)2 vào ống nghiệm chứa dung dịch H2SO4 và Al2(SO4)3. Đồ thị màn trình diễn sự phụ thuộc trọng lượng kết tủa theo thể tích hỗn hợp Ba(OH)2 như sau:

*

Giá trị nào sau đây của mmax là đúng?

A. 158,3. B. 181,8. C. 172,6. D. 174,85.

(Lời giải) Câu 22: nhỏ tuổi từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào ống nghiệm cất dung dịch HCl với a mol Al2(SO4)3. Đồ thị trình diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 như sau:

*

Giá trị gần nhất của x (gam) là?

A. 60,6. B. 70,2. C. 66,5. D. 72,8.

(Lời giải) Câu 23: mang đến từ từ hỗn hợp H2SO4 vào dung dịch chứa Ba(Alfacestock.vn)2 0,1M và Ba(OH)2 0,2M. Khối lượng kết tủa (gam) dựa vào vào số mol H2SO4 theo đồ vật thị sau:

*

Giá trị của (a + 98b) là?

A. 24,97. B. 32,40. C. 28,16. D. 22,42.

(Lời giải) Câu 24: Hòa tan hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp X cất Ba; BaO với Al thu được dung dịch Y với 4,928 lít khí H2 (đktc). Mang lại từ từ dung dịch H2SO4 vào hỗn hợp Y. Cân nặng kết tủa (gam) phụ thuộc vào vào số mol H2SO4 theo đồ vật thị sau:

*

Giá trị của m là?

A. 27,92. B. 31,16. C. 28,06. D. 24,49.

(Lời giải) Câu 25: Hòa tan hoàn toàn hỗn đúng theo X có Ba, BaO, Al cùng Al2O3 vào nước (dư), thu được 0,896 lít khí (đktc) với dung dịch Y. đến khí Cfacestock.vn hấp thụ nhàn rỗi vào hỗn hợp Y, kết quả thí nghiệm được trình diễn qua đồ dùng thị hình vẽ bên dưới đây.

*

Phần trăm cân nặng của oxi gồm trong các thành phần hỗn hợp X có mức giá trị sớm nhất với?

A. 13,36%. B. 15,07%. C. 11,19%. D. 18,42%.

(Lời giải) Câu 26: đến từ từ cho dư hỗn hợp Ba(OH)2 vào dung dịch cất m gam các thành phần hỗn hợp Al2(SO4)3 và AlCl3. Sự phụ thuộc vào của trọng lượng kết tủa (gam) vào số mol Ba(OH)2 (mol) được màn trình diễn bằng trang bị thị mặt dưới. Cực hiếm của m là

A. 10,68. B. 6,84. C. 12,18. D. 9,18.

*

(Lời giải) Câu 27: đến từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch chứa m gam hỗn hợp Al2(SO4)3 cùng Al(NO3)3, Sự nhờ vào của trọng lượng kết tủa (gam) vào số mol Ba(OH)2 (mol) được màn trình diễn bằng thiết bị thị mặt dưới. Quý giá của m là

A. 7,68. B. 5,55. C. 12,39. D. 8,55.

*

(Lời giải) Câu 28: mang lại từ từ cho dư hỗn hợp Ba(OH)2 vào hỗn hợp chứa các thành phần hỗn hợp Al2(SO4)3 và AlCl3. Sự phụ thuộc vào của cân nặng kết tủa (gam) vào số mol Ba(OH)2 (mol) được trình diễn bằng đồ gia dụng thị bên dưới. Giá trị của m là

*

A. 10,11. B. 6,99. C. 11,67. D. 8,55.

(Lời giải) Câu 29: mang lại từ từ cho dư hỗn hợp Ba(OH)2 vào dung dịch cất m gam tất cả hổn hợp Al2(SO4)3 với Al(NO3)3. Sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa (gam) vào số mol Ba(OH)2 (mol) được màn biểu diễn bằng đồ gia dụng thị mặt dưới. Giá trị của m là