Miền biển cả đông xa tít vị trí chân trời tín đồ dân ở kia lầm than đói nghèo!Từ nhức thương người đi khắp năm châu lòng tin mặt trời chân lý sáng soi rọi chiếu cho tới dân lành.Hồ Hồ hcm Hồ hồ nước Hồ Chí Minh.Rừng rực cháy lửa cách mạng lan tỏa từ rừng Việt Bắc vào mang lại Tháp Mười.Hồ Chí Minh niềm tin đấu tranh cho tự do thoải mái điệp trùng đội ngũ to lên một ý chí quyết đoàn. Hồ nước Hồ tp hcm Hồ hồ Hồ Chí Minh.Lòng tôn kính toàn dân gọi phụ thân già.Vì tín đồ đã sống để cho muôn người.Hồ Chí Minh ngày xuân chứa chan bao ý thức người từ chân lý sinh ra chính vì như thế giới hoà bình. Hồ nước Hồ hồ chí minh Hồ hồ nước Hồ Chí Minh.Lời 2: hồ Hồ hcm Hồ hồ Hồ Chí MinhHồ Hồ hồ chí minh Hồ hồ nước Hồ Chí Minh.Miền biển lớn đông xa tít chỗ chân trời tín đồ dân ở kia lầm than đói nghèo!Từ đau thương fan đi mọi năm châu lòng tin mặt trời chân lý sáng soi rọi chiếu tới dân lành.Hồ Hồ tp hcm Hồ Hồ sài gòn Hồ hồ nước Hồ Chí Minh.Vượt trùng sóng tín đồ di khắp phương trờiLuyện tôi ý chí lòng nuôi căm thùHồ Chí Minh ngày đêm xót thương dân tộc bản địa nô lệVì đế quốc man di dày xéo non sông mìnhTàn ngay cạnh bao con fan rực cháy mọt hận thùHồ Hồ hcm Hồ hồ nước Hồ Chí Minh.Rừng rực cháy lửa giải pháp mạng tỏa cùng Từ rừng Việt Bắc vào cho Tháp Mười.Hồ Chí Minh ngày xuân chứa chan muôn tinh thần Người từ chân lý sinh ra vì thoải mái hoà bình. Bạn hiến dưng đời mình chính vì vậy giới hòa bìnhHồ Hồ tp hcm Hồ hồ nước Hồ Chí Minh.Lời Anh:Far away across the ocean,Far beyond the sea"s eastern rim,Lives a man who is father of the Indo-Chinese people,And his name it is Ho đưa ra Minh.From VietBac lớn the SaiGon DeltaFrom the mountains and plains belowYoung & old workers, peasants & the toiling tenant farmersFight for freedom with Uncle Ho.Ho, Ho, Ho chi Minh, etc.Now Ho đưa ra Minh was a deep sea sailorHe served his time out on the seven seasWork and hardship were part of his early educationExploitation his ABC.Now Ho đưa ra Minh came home from sailingAnd he looked out on his native landSaw the want và the hunger of the Indo-Chinese peopleForeign soldiers on every hand.Now Ho chi Minh went khổng lồ the mountainsAnd he trained a determined bandHeroes all, sworn khổng lồ liberate the Indo-Chinese peopleDrive invaders from the land.Fourteen men became a hundredA hundred thousand & Ho chi MinhForged and tempered the army of the Indo-Chinese peopleFreedom"s Army of Viet Minh.Every soldier is a farmerComes the evening & he grabs his hoeComes the morning he swings his rifle on his shoulderThis the army of Uncle Ho.From the mountains và the junglesFrom the ricelands and the Plain of ReedsMarch the men and the women of the Indo-Chinese ArmyPlanting freedom with vict"ry seeds.From VietBac to the SaiGon DeltaMarched the armies of Viet MinhAnd the wind stirs the banners of the Indo-Chinese peoplePeace and freedom & Ho chi Minh.

Bạn đang xem: Hợp âm the ballad of ho chi minh

bài xích hát vào album
Nghe nhạc Nghe toàn bộ 4 bài.
Hồ Quỳnh Hương

Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Phần Mềm Đổi Đuôi Format Factory 32Bit, 64Bit, Tải Và Cài Format Factory 5


Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.