Cùng với câu hỏi kiểm tra năng lượng tư duy về ngữ điệu thì câu hỏi logic toán là một phần quan trọng vào IQ test. Các câu hỏi về ngắn gọn xúc tích toán này rất nhiều mẫu mã theo từng lứa tuổi. Sau đấy là một số ví dụ cùng bình luận.

Bạn đang xem: 5,10,19,32,49,70... số tiếp theo là gì?

Bạn đã xem: 5,10,19,32,49,70... Số tiếp theo là gì?

Câu 1. Chữ số nào còn thiếu trong dãy số sau: 1, 3, ... , 7, 9.Đáp số: 5.Nhận xét. Đây là dãy những chữ số lẻ tăng dần.Câu 2. Viết số tiếp theo sau của dãy số: 1, 4, 7, 10, 13, 16, ...Đáp số: 19.Nhận xét. Trong dãy số, những số đứng sau hơn số đứng trước 3 1-1 vị: 4 = 1 + 3, 7 = 4 + 3, 10 = 7 + 3, 13 = 10 + 3, 16 = 13 + 3. Vậy số bắt buộc tìm là 16 + 3 = 19.Câu 3. Viết số tiếp theo của hàng số: 4, 8, 12, 16, 20, ...Đáp số: 24.Nhận xét. Bí quyết 1. Trong dãy số, những số thua cuộc hơn số đứng trước 4 1-1 vị: 8 = 4 + 4, 12 = 8 + 4, 16 = 12 + 4, 20 = 16 + 4. Vậy số phải tìm là trăng tròn + 4 = 24.Cách 2. Đây là dãy số đếm nhân cùng với 4: 4 = 1 x 4, 8 = 2 x 4, 12 = 3 x 4, 16 = 4 x 4, 20 = 5 x 4. Vậy số bắt buộc tìm là 6 x 4 = 24.Câu 4. Viết số tiếp sau của dãy số: 2, 6, 18, 54, 162, ...Đáp số: 486.Nhận xét. Trong hàng số, các số đứng sau bởi tích của số đứng trước với 3: 6 = 2 x 3, 18 = 6 x 3, 54 = 18 x 3, 162 = 54 x 3. Vậy số phải tìm là 162 x 3 = 486.Câu 5. Search số không đủ trong hàng số: 4, 10, 16, 22, ..., 34, 40.Đáp số: 28.Nhận xét. Trong hàng số, các số lép vế hơn số đứng trước 6 đối kháng vị: 10 = 4 + 6, 16 = 10 + 6, 22 = 16 + 6, 40 = 34 + 6. Số đề nghị tìm là: 22 + 6 = 28. Số này thỏa mãn: 28 + 6 = 34. Vậy số đề nghị tìm là 28.

Xem thêm: Lê Chi Na Kết Hôn, Lê Bê La Khoe Ảnh Thời Thơ Ấu, The Upper Ten Thousand For

Câu 6. Tra cứu số không đủ trong trong hàng số: 5, 13, 21, 29, ... , 45, 53.Đáp số: 37.Nhận xét. Trong dãy số, những số thua cuộc hơn số đứng trước 8 1-1 vị: 13 – 5 = 21 – 13 = 29 – 21 = 53 – 45 = 8. Số đề nghị tìm là: 29 + 8 = 37. Số này vừa lòng 37 + 8 = 45. Vậy số bắt buộc tìm là 37.Câu 7. Điền số phù hợp vào chỗ chấm: 2, 3, 5; 4, 2, 6; 2, 2015, 2017; 4, 6, ...Đáp số: 10.Nhận xét. Trong mỗi dãy số, số sống cuối bởi tổng nhì số đứng trước nó: 5 = 2 + 3, 6 = 4 + 2, 2017 = 2 + 2015. Vậy số yêu cầu tìm là 4 + 6 = 10.Câu 8. Điền số tương thích vào chỗ chấm: 2, 6, 3; 6, 42, 7; 8, 88, 11; 10, 30, ...Đáp số: 3.Nhận xét. Trong những dãy số, số ở giữa bằng tích nhị số hai bên: 6 = 2 x 3, 42 = 6 x 7, 88 = 8 x 11. Vậy số nên tìm là 30 : 10 = 3.Câu 9. Viết số tiếp theo của dãy số: 2, 6, 12, 20, 30, 42, ...Đáp số: 56.Nhận xét. Trong dãy số, từng số bằng tích của nhị số đếm liên tục tăng dần: 2 = 1 x 2, 6 = 2 x 3, 12 = 3 x 4, trăng tròn = 4 x 5, 30 = 5 x 6, 42 = 6 x 7. Vậy số cần tìm là 7 x 8 = 42.Câu 10. Tra cứu số không đủ trong trong dãy số: 3, 15, 35, 63, 99, ... , 195.Đáp số: 143.Nhận xét. Trong dãy số, từng số bằng tích của nhì số lẻ liên tục tăng dần: 3 = 1 x 3, 15 = 3 x 5, 35 = 5 x 7, 63 = 7 x 9, 99 = 9x 11, 195 = 13 x 15. Vậy số buộc phải tìm là 11 x 13 = 143.Kết quả kỳ trước: chữ cái khác loại trong các chữ cái: A, B, L, M, N là L. Khi dùng kéo cắt đôi một cách tương thích thì các chữ loại A, B, M, N phần lớn được tạo thành hai phần bằng nhau, vần âm L không có điểm lưu ý này.Kỳ này: Điền vào chỗ chấm số mê thích hợp: 7, 2, 5; 10, 4, 6; 20, 11, 9; 25, 16,... Câu trả lời gửi về phân mục “Toán học, học nhưng chơi”, Tòa biên soạn Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, hoàn Kiếm, Hà Nội.

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *